2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consultari moldo-comunitare privind protectia indicatiilor geografice si denumirilor de origine

29.05.2008

Pe 27 mai curent la Chisinau a avut loc o runda de consultari moldo-comunitare axate pe probleme de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine a produselor. Delegatia europeana, din care au facut parte 5 experti, a fost condusa de dl Nicolas VERLET, Sef Unitate Politica de Vecinatate, Asociatia Europeana pentru Comert Liber (EFTA) din cadrul Directiei Generale Agricultura si Dezvoltare Rurala a Comisiei Europene. Din componenta delegatiei moldave, condusa de dl Anatolie GORODENCO, Ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare (MAIA), au facut parte dl Dorian CHIROSCA, Director General AGEPI, dna Ludmila NETREBA, Sef Directie politici tehnologice din cadrul Agentiei Agroindustriale "Moldova-Vin", si dna Leonora OBADA, Vicedirector general Oenologie al Institutului National pentru Viticultura si Vinificatie, precum si alti specialisti din cadrul MAIA si AGEPI.

Pe parcursul consultarilor au fost abordate probleme ce tin de protectia indicatiilor geografice si denumirilor de origine in contextul armonizarii legislatiei nationale cu cea europeana in domeniu. Expertii europeni au comunicat participantilor despre sistemul comunitar de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine, despre avantajele sale economice si sociale, precum si despre ultimele evolutii din cadrul sistemului. Ei au mentionat de asemenea importanta preluarii experientei europene de catre Republica Moldova, care are un potential inalt privind realizarea produselor cu indicatii geografice si denumiri de origine atat in domeniul vinicol, cat si in cel agro-alimentar. In contextul dat, au fost discutate aspecte specifice ce tin de nivelul sporit de protectie a indicatiilor geografice pentru vinuri si bauturi spirtoase.

Specialistii AGEPI au relatat despre legislatia nationala in domeniul de referinta, prezentand proiectul Legii privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si specialitatilor traditionale garantate, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova in lectura a II-a in martie curent. Proiectul mentionat a fost elaborat de AGEPI cu asistenta tehnica a Uniunii Europene, in conformitate cu termenii de referinta ai programului de asistenta TACIS.

Expertii europeni au apreciat pozitiv proiectul in cauza, mentionand ca acesta corespunde normelor comunitare si exprimandu-si disponibilitatea de a acorda sustinere in vederea implementarii noii legislatii prin organizarea in Republica Moldova a unor seminare cu participarea expertilor si a unor producatori din tarile Uniunii Europene care beneficiaza deja de avantajele sistemului de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine.

In consecinta, s-a convenit asupra organizarii unor consultari permanente in problemele abordate.