2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consultări publice pe marginea proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative ce țin de domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe

13.10.2020

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală lansează consultările publice pe marginea proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe).

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de act normativ menționat, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de 30.10.2020 inclusiv, la următoarea adresă electronică: dina.antoci@agepi.gov.md

Proiectul legii și nota informativă pot fi accesate aici: http://agepi.gov.md/ro/projects/proiecte-de-acte-normative-dac.