2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consultări publice pe marginea Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în PI

04.04.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, precum și în vederea îmbunătăţirii aplicării legislaţiei în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, AGEPI lansează consultările publice pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, elaborat cu implicarea experţilor Proiectului UE EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, în scopul preluării celor mai bune practici privind implementarea codurilor de conduită a mandatarului autorizat în statele UE prin aprobarea unui astfel de cod pentru mandatarii autorizaţi din Republica Moldova. 

Suplimentar aprobării Codului de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi, proiectul nominalizat conține și unele amendamente la Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.541 din 18.07.2011, operate urmare propunerilor experţilor UE şi mandatarilor autorizaţi din Republica Moldova.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului nominalizat, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de 23.04.2018, la adresa electronică: corina.cristea@agepi.gov.md. Pentru detalii puteți apela: 022-400-562.

AtaşamentMărime
PDF icon Prioect.pdf374.93 KB