2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consultări publice pe marginea Proiectului cu privire la stabilirea cadrului instituțional necesar și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a produselor cu IG, DO și STG

21.03.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, precum și în vederea soluționării deficiențelor sistemului de protecție a indicațiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) și specialităților tradiționale garantate (STG) din Republica Moldova, cauzate de lipsa unor organisme sau instituții de verificare (certificare) a conformității produselor cu IG, DO și STG, AGEPI lansează consultări publice pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea cadrului instituțional necesar și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a produselor cu denumiri de origine protejate, cu indicaţii geografice protejate şi a specialităţilor tradiţionale garantate, în vederea desemnării autorităților competente de efectuarea controlului oficial, garantat producătorilor de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate. 

Proiectul în cauză are scopul asigurării funcționalității sistemului IG, DO și  STG din Republica Moldova, care este bazat pe cerințe stricte ce țin de respectarea prevederilor caietelor de sarcini, asigurarea trasabilității și garantarea calităților specifice ale produselor, datorate originii sau metodelor tradiționale de producție, precum și executării prevederilor art. 33 şi 34 din legea prenotată.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului nominalizat, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de 04.04.2018, la adresa electronică: dorina.colsatschi@agepi.gov.md. Pentru detalii puteți apela:  022 400 562.

AtaşamentMărime
PDF icon Proiect.pdf427.79 KB