2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consolidarea sistemului de mandatari autorizați, subiect discutat în cadrul unui seminar național

08.02.2018

Pe 8 februarie curent, mandatarii autorizați în proprietatea intelectuală s-au reunit în cadrul unui seminar național cu genericul „Consolidarea sistemului de mandatari autorizați în Republica Moldova. Cele mai bune practici ale statelor membre ale UE”.

Evenimentul a fost organizat de AGEPI cu suportul Proiectului de asistenţă tehnică UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.

Seminarul a avut drept scop prezentarea Codului deontologic al mandatarilor autorizați, precum și de a împărtăși cele mai bune practici în domeniu din statele membre ale Uniunii Europene.

În deschiderea evenimentului, Andrei Popa, Directorul general adjunct AGEPI, a menționat importanța dezvoltării sistemului de mandatari autorizați din Republica Moldova, precum și necesitatea elaborării Codului de etică şi conduită a mandatarilor autorizaţi, având în vedere că acest cod va duce la o consolidare a instituţiei mandatarilor autorizaţi, prin stabilirea principiilor generale de conduită ale mandatarilor autorizaţi, în relațiile cu clienții, în relațiile cu autoritățile naționale și internaționale, cu organizațiile neguvernamentale, cu alţi mandatari autorizaţi, cu publicul și în general cu orice persoană cu care acesta stabilește relații de natură profesională.

În continuare, expertul din cadrul proiectului, Yuriy Kapitsa, a vorbit despre avantajele calității de  membru al unei asociații sau a unui sistem de mandatari și cerințele față de aceasta.

De asemenea, Heinz Goddar, mandatar autorizat german, expert al proiectului în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, a făcut o prezentare comparativă a caracteristicilor sistemului de mandatari autorizați din Germania, Marea Britanie și Oficiul European de Brevete.

Despre sistemul mandatarilor autorizați în Republica Moldova: situația actuală și evoluțiile ulterioare, precum și despre codul deontologic al mandatarilor autorizați în țara noastră a vorbit Diana Stici, șef Direcție juridică AGEPI. “Normele codului deontologic vor garanta îndeplinirea de către mandatarul autorizat a misiunii sale profesionale, care trebuie să fie bazată pe competenţă, cinste şi moralitate. Astfel încât, Codul de etică şi conduită a mandatarilor autorizaţi să garanteze într-un final acordarea unei asistenţe competente şi calificate persoanelor interesate de servicii și consiliere în domeniul proprietății intelectuale.”, a menționat Diana Stici.

Totodată, despre particularitățile elaborării Codului deontologic al mandatarilor autorizați în Republica Moldova s-a expus Iulian Iorga, mandatar autorizat, rețeaua de avocatură IP Consult.

Ulterior, participanții au participat la o masă rotundă în care au venit cu propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de Cod deontologic și au încercat să identifice necesitățile pentru modificarea sau completarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizați. De asemenea, a fost pus în discuție și mecanismul de colaborare dintre AGEPI și mandatarii autorizați.

În prezent, conform datelor din Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, sunt înregistraţi 142 mandatari autorizaţi, dintre aceştia 14 şi-au suspendat activitatea din diverse motive iar 5 mandatari şi-au încetat activitatea.

Activitatea profesională a mandatarilor autorizați constă în reprezentarea persoanelor fizice și juridice sau acordarea asistenței necesare acestora în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală (indicații geografice, denumiri de origine și specialități tradiționale garantate, mărci, invenții, desene și modele industriale, soiuri de plante, topografii de circuite integrate).