2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consolidarea sistemului de gestiune colectivă – prioritate a AGEPI

01.08.2019

Miercuri, 31 iulie 2019, Directorul general interimar al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Andrei POPA, a avut întrevederi cu reprezentanții organizațiilor de gestiune colectivă din Republica Moldova – Asociațiile Obștești Asociația Națională „COPYRIGHT” și ”Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale”.

Subiectul discuțiilor a vizat problemele existente în domeniu, acțiunile ce urmează a fi întreprinse, în comun, în vederea asigurării respectării drepturilor titularilor de drepturi de autor și conexe, dar și promovarea unei colaborări fructuoase permanente între AGEPI și organizații.

Directorul general interimar al AGEPI, Andrei POPA a invitat participanții să se expună asupra problemelor existente în domeniul gestiunii colective a dreptului de autor și a drepturilor conexe, și nemijlocit în funcționarea organizațiilor pe care le reprezintă, urmând să fie stabilite acțiuni reciproce în acest sens.

Președintele Asociației Naționale „COPYRIGHT”, Liviu ȘTIRBU, a menționat despre importanța relației dintre organizația pe care o reprezintă și oficiul național de proprietate intelectuală, întrucât doar implicarea reciprocă va soluționa problemele legate de funcționarea organizațiilor de gestiune colectivă, ceea ce va conduce la exploatarea eficientă a dreptului de autor și a drepturilor conexe, în beneficiul deopotrivă al membrilor organizației, al titularilor de drepturi și al utilizatorilor.

Iurie GHEORGHIȚA, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Creației Intelectuale, a subliniat necesitatea stringentă de a îmbunătăți sistemul de gestiune colectivă din Republica Moldova, cu scopul de a crea un echilibru între drepturile și obligațiilor tuturor părților implicate.

Directorul general interimar al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a asigurat că va continua dialogul și conlucrarea cu reprezentanții organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor și conexe, astfel încât, să se acționeze în cât mai mare măsură în interesul colectiv al titularilor de drepturi, iar AGEPI va acționa în acest sens ca garant al respectării legii în domeniu.