2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Conferință națională: Proprietatea intelectuală și asigurarea pacienților cu medicamente în contextul pandemiei COVID-19

22.12.2020

Pe 21 decembrie, s-a desfășurat Conferința națională cu genericul „Proprietatea intelectuală și asigurarea pacienților cu medicamente în contextul pandemiei COVID-19: concluzii și perspective pentru Republica Moldova”. Evenimentul a fost organizat de Asociația obștească „Inițiativa pozitivă”, în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), sub egida Parlamentului Republicii Moldova. Conferința a reunit deputați, experți internaționali, reprezentanți ai organismelor internaționale, autorităților publice centrale și societății civile.

Viorel Iustin, Directorul general al AGEPI, în cuvântul său de salut, a menționat că: „AGEPI depune eforturi considerabile pentru a asigura ca sistemul de brevete nu doar să nu limitează accesul la medicamente, ba chiar să contribuie la soluționarea situațiilor de criză în domeniul sănătății publice, prin implementarea unui mecanism eficient de acordare a licențelor obligatorii. În acest sens, suntem într-o colaborare fructuoasă atât cu partenerii locali, precum Asociația obștească „Inițiativa Pozitivă”, cât și cu experți internaționali și europeni în acest domeniu.

Apreciez cu deosebită satisfacție interesul Dvs. față de acest subiect și doresc să vă asigur că Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală depune toată diligența pentru ca sistemul de protecție a proprietății intelectuale (PI) să fie pus în slujba comunității și să asigure interesele tuturor, în special a categoriilor defavorizate și a celor cu nevoi speciale.”

În continuare, experți naționali și internaționali au informat participanții despre proprietatea intelectuală și sănătatea publică: protecția prin brevet și accesul la medicamente – cadrul regulator existent și perspective de dezvoltare; proprietatea intelectuală și tratamentul pacienților în Moldova: progres, probleme, perspective; accesul la tehnologiile medicale pentru tratarea COVID-19 și a altor boli: tendințe globale în abordarea provocărilor din domeniul proprietății intelectuale; PI și accesul la tratament în țările care au semnat Acordul de asociere cu UE (Moldova, Georgia și Ucraina); PI și asigurarea pacienților în contextul pandemiei COVID-19 în țările parteneriatului estic: exemplul Ucrainei. De asemenea, a fost prezentat raportul: „Analiza cadrului național al Republicii Moldova în lumina flexibilităților Acordului TRIPS. Cum asigurăm accesul la medicamente?”.

Participanții au convenit să depună toate eforturile necesare la elaborarea unor mecanisme legislative eficiente, menite să asigure respectarea intereselor publice în materie de sănătate și acces la medicamente, în conformitate cu cele mai bune practici de implementare la nivel național a flexibilităților TRIPs.

Evenimentul a reprezentat o oportunitate pentru realizarea unor schimburi de informații și idei, iar, în final, participanții au apreciat utilitatea conferinței și și-au arătat interesul și disponibilitatea de a continua discuțiile în cadrul unor evenimente ulterioare pentru a fi abordate și alte aspecte ce țin de proprietatea intelectuală și asigurarea pacienților cu medicamente.