Conditiile de abonare la publicatiile AGEPI pe anul 2008

04.10.2007

Informam beneficiarii editiilor periodice ale AGEPI ca abonarea pe anul 2008 la publicatiile AGEPI (Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI), revista de proprietate intelectuala „Intellectus”, suplimentele revistei „Intellectus”: „Bursa inventiilor” si „AGEPI-INFO”) se efectueaza exclusiv prin biblioteca AGEPI.

Pretul de abonare:
BOPI (hartie) - 720 lei pe an, BOPI (CD) - 600 lei pe an;
„Intellectus”(hartie) - 340 lei pe an,”Intellectus” (CD) - 200 lei pe an;
„Bursa inventiilor” - 275 lei pe an;
AGEPI-INFO – 275 lei pe an.

Termenul-limita de abonare –31.01.2008.

Adresa AGEPI: str. Andrei Doga, nr. 24, Bl. 1, MD-2024, Chisinau.

Tel.: (37322) 400-596. Fax: 44-01-19. E-mail: bibl@agepi.md ; URL: www.agepi.md   

Rechizitele bancare:
C/F 1004600072945
Cod TVA 7800020
Cod de decontare 222470301454 BCA „Banca Sociala”
Codul bancii BSOCMD2X.