2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Concurs pentru decernarea Trofeului OMPI în domeniul proprietății intelectuale pentru Întreprinderi

16.10.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță lansarea Concursului de selectare a candidatului pentru decernarea Trofeului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) în domeniul proprietății intelectuale pentru Întreprinderi.

Scopul Concursului este stimularea valorificării proprietății intelectuale de către întreprinderi  și promovarea importanței proprietății intelectuale pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a țării.

La Trofeul OMPI pot aplica întreprinderi din Republica Moldova, care implementează eficient proprietatea intelectuală. La selectarea și desemnarea laureatului se va ține cont de următoarele criterii:

  • Portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală protejate și valabile;
  • Existența contractelor de licenţă privind valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală de către instituție/întreprindere;
  • Existenţa unei strategii de dezvoltare şi de lansare pe piaţă a produselor/serviciilor noi, inclusiv măsuri de protecţie a proprietăţii intelectuale;
  • Instituirea/existența unei structuri administrative sau persoane responsabile de gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de întreprindere;
  • Promovarea invențiilor și a altor obiecte de proprietate intelectuală, prezentate la concurs la saloane și expoziții de invenții ș.a.

Examinarea şi aprecierea materialelor prezentate la Concurs se vor efectua de către Comisia pentru decernarea Trofeului OMPI.

Întreprinderile care doresc să participe la Concurs vor completa și expedia în adresa Secretariatului Comisiei, organizat de AGEPI, Fișa de participare la Concurs și materialele adiționale:

  • în format hârtie la adresa: str. Andrei Doga 24/1, MD-2024, mun. Chișinău,
  • în format electronic la adresa de e-mail: office@agepi.gov.md.

Data limită de prezentare a materialelor este 10 noiembrie 2017.

Rezultatele concursului vor fi anunțate în cadrul Expoziției Internaționale Specializate ”INFOINVENT”, care va avea loc în perioada 15-18 noiembrie 2017, la C.I.E. “Moldexpo”.

Pentru informaţii suplimentare puteţi apela la numerele de telefon 022-400-580 sau 022-400-582.

Fișa de participare la Concurs poate fi găsită mai jos.