2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Concurs de selectare a companiei care va presta servicii de audit

11.09.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) anunță Concurs de selectare a companiei care va presta servicii de audit pentru auditarea situaţiei financiare pentru anul 2017.

Perioada supusă auditului: 01 ianuarie – 31 decembrie 2017.

Rezultat scontat – raportul auditorului, prezentat nu mai târziu de 15 martie 2018.

Ofertantul va prezenta oferta, în colet sigilat şi semnat, la sediul Agenției: mun. Chişinău, str. Andrei Doga.24/1 sau în format electronic la adresa de email: maria.turcan@agepi.gov.md.

Pe colet se va indica „Oferta de preţ servicii de audit”.

Oferta trebuie să cuprindă obligatoriu:

  • scrisoare de înaintare cu date generale (adresa juridică, adresa sediului, număr de telefon, fax, e-mail, rechizite bancare, indicarea datelor de contact a responsabililor de perfectare a ofertei etc.),
  • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, după caz;
  • copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;  
  • copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA;
  • copia licenţei şi anexei la licenţă pentru desfăşurarea activităţii de audit;
  • dovezile experienţei de 5 ani în domeniu a auditorului certificat care va executa lucrările;
  • dovadă de la Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lângă Ministerul Finanţelor privind lipsa sancţiunilor aplicate pentru ultimii 2 ani;
  • propunerea financiară, cu şi fără TVA, în MDL.

Ofertele de participare trebuie să întrunească condițiile prevăzute de HG nr. 875 din 22.12.2015.

Data limită de depunere a ofertei este 11 octombrie 2017.

Informații suplimentare puteți afla la numărul de telefon: +373 22 400-622 (Maria Ţurcan).