2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Comunicat cu privire la organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe avizate

29.01.2021

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în calitatea sa de autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a dreptului de autor și drepturilor conexe, acționând în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h) şi art. 48 din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ținând cont de multiplele adresări din partea utilizatorilor de opere și obiecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe cu privire la organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe avizate de către AGEPI, vine cu următoarele precizări.

Actualmente, pe teritoriul Republicii Moldova își desfășoară activitatea următoarele organizații de gestiune colectivă avizate de către AGEPI, care gestionează atât drepturi de autor, cât și drepturi conexe:

  1. Asociația Obștească Asociația Națională „COPYRIGHT” (AN „COPYRIGHT”), avizată prin Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-220 din 04.10.2013, să gestioneze toate drepturile care i-au fost încredințate în gestiune, prin contractele încheiate cu titularii de drepturi, și cele care cad sub incidența licenței obligatorii, de sine stătător sau în comun, în bază de acord, precum și să gestioneze doar drepturile titularilor de drepturi pe care-i reprezintă în baza contractelor încheiate cu aceștia și cele care cad sub incidența licenței obligatorii, de sine stătător sau în comun, în bază de acord.
  2. Asociația Obștească „Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica Moldova” (ANPFI), avizată în calitate de organizație de gestiune colectivă a drepturilor conexe prin Decizia AGEPI nr. 27/1747 din 09.08.2019, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 261-268 din 23.08.2019.

Potrivit Deciziilor AGEPI nr. 29/2106 din 23.10.2019 şi nr. 30/2107 din 23.10.2019, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 326-327 din 02.11.2019, AN „COPYRIGHT a fost desemnată să gestioneze drepturile ce cad sub incidența licenței extinse și obligatorii, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (11) și alin. (13) din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2021.

Precizări cu referire la activitatea Asociaţiei Obștești „Asociația Națională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale” (ANPCI)

ANPCI nu deține statut de organizaţie de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din data de 06.12.2019, data intrării în vigoare a Deciziei AGEPI nr. 32/2347 din 29.11.2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 360-366 din 06.12.2019 prin care a fost:

- revocate Decizia AGEPI nr.1/57 din 12.01.2012 privind avizarea ANPCI, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 16-18 din 20.01.2012, şi pct. 5.1 din Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 privind avizarea organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-220 din 04.10.2013 referitor la ANPCI;

- a fost retras avizul nr. 1-3/1566 din 18.10.2013 eliberat în baza Deciziei  AGEPI nr. 1/57 din 12.01.2012 şi pct. 5.1 din Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 şi obligată ANPCI să restituie avizul nr. 1-3/1566 din 18.10.2013 în termen de 3 zile lucrătoare din momentul intrării în vigoare a deciziei.

Pentru a evita interpretările eronate cu privire la avizarea ANPCI în temeiul Deciziei de avizare a Asociației Obștești „Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale” în calitate de organizație de gestiune colectivă din 21 octombrie 2011, precizăm că în conformitate cu Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție din 29.12.2020 (dosar nr. 3ra-361/20), s-a casat parțial Decizia Curții de apel Chișinău din 30.12.2019 în partea obligării AGEPI să publice în Monitorul Oficial a deciziei din 21 octombrie 2011 de avizare a ANPCI  în calitate de organizație de gestiune colectivă.

Decizia Curții Supreme de Justiție din 29.12.2020 a fost executată de către AGEPI la 27.01.2021 prin emiterea deciziei AGEPI nr. 39/172  din 27.01.2021, care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Astfel, ANPCI nu este în drept să își desfășoare activitatea în calitate de organizație de gestiune colectivă, inclusiv să elibereze licențe utilizatorilor și să acumuleze remunerație de autor, neîndeplinind prevederile art. 48 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, conform cărora o organizație de gestiune colectivă își desfășoară activitatea dacă este avizată de către AGEPI.

Toate deciziile AGEPI menționate în prezentul comunicat sunt publicate pe pagina web a AGEPI http://www.agepi.gov.md, în directoriul Transparenţa/Comisia de Avizare a OGC http://www.agepi.gov.md/ro/content/comisia-de-avizare-ogc-decizii.