2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Comitetul pentru Proprietate Intelectuală şi Dezvoltare, în plină desfășurare la Geneva

14.04.2016

La Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI) continuă lucrările Comitetului pentru Proprietate Intelectuală şi Dezvoltare, convocat în perioada 11-15 aprilie 2016. La eveniment participă și o delegație din Republica Moldova condusă de Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol.

Şedinţele sunt conduse de către preşedintele nou ales al Comitetului pentru Proprietate Intelectuală şi Dezvoltare, Excelența Sa, Reprezentantul Permanent al Peru pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, dl Ambasador Luis Enrique Chavez Basagoitia.

La şedinţe participă peste 80 de delegaţii din statele membre OMPI precum şi reprezentanți ai unor organizaţii internaţionale şi naţionale. În primele zile de activitate, statele membre au discutat o mare parte din subiectele de pe agenda de lucru a actualei sesiuni.

Discuţiile sunt focusate pe evaluarea stadiului de realizare a recomandărilor Agendei pentru Dezvoltare a OMPI, gradul de implementare a proiectelor de asistenţă tehnică şi identificarea activităţilor de perspectivă. Până la ora actuală, au fost ascultate şi discutate mai multe documente, studii şi rapoarte pregătite pentru actuala sesiune. Un interes deosebit a prezentat raportul Directorului General OMPI, Francis Gurry, privind gradul de implementare a Agendei de dezvoltare, raport care reflectă atât rezultatele obținute cât şi  modul în care OMPI asigură transpunerea angajamentelor asumate în conformitate cu recomandările şi principiile Agendei pentru Dezvoltare.

Statele membre au luat act şi discutat Proiectul privind Consolidarea şi Dezvoltarea Sectorului Audiovizual în Burkina Faso şi unele state din Africa, fiind susţinută propunerea de lansare a unei noi etape care să asigure continuitatea rezultatelor obţinute în prima fază de implementare. Pe marginea unor proiecte în derulare sau propuse spre examinare au fost solicitate informaţii adiţionale. Astfel, cu referire la cartografierea Activităţilor încadrate în programul de cooperare Sud-Sud şi a activităţilor referitoare la Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului, statele membre au solicitat Secretariatului să  vină cu informații actualizate referitor la respectivele programe din perspectiva rolului şi activităţilor OMPI axate pe realizarea acestora.

Au continuat dezbaterile pe recomandările conţinute în Raportul de evaluare externă a  asistenţei tehnice acordate de OMPI în domeniul cooperării pentru dezvoltare, raport realizat de către Carolyn Deere Birkbeck şi Santiago Roca şi care conţine propuneri de îmbunătăţire a formatului asistenţei tehnice.

Pentru joi, 14 aprilie sunt planificate discuţii pe proiectele de asistenţă în derulare o mare parte ale acestora vizând programe de asistenţă pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale statelor în curs de dezvoltare şi ţărilor în tranziție, cu precădere a universităţilor şi instituţiilor de cercetare de a asimila potenţialul inovativ şi a asigura transferul de cunoștințe şi cunoştinţe către industrie.  

În aceste zile, delegaţia Republicii Moldova condusă de Directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, a avut o serie de întrevederi cu oficiali ai OMPI responsabili de diverse sectoare ale Organizației.

Întâlnirea delegaţiei cu Michal Svantner, Directorul Departamentului pentru Statele Dezvoltate şi cele în Tranziţie, a vizat în special cadrul relaţiilor bilaterale AGEPI – OMPI. Discuţiile au fost axate pe activităţile comune în derulare precum și organizarea seminarului regional pentru judecători care este planificat pentru luna noiembrie 2016 dar şi acţiunile de perspectivă care vizează consolidarea capacităţilor instituţionale ale AGEPI în domeniul IT, eficientizarea sistemului de protecţie a drepturilor de autor şi a managementului colectiv și promovarea cunoștințelor de PI în rândul tineri generaţii.  

În cadrul întrevederii cu David Hopperger, Directorul pentru aspecte legislative şi consultanţă, Sectorul mărci şi design, au fost discutate priorităţile de colaborare bilaterală şi multilaterală în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice. Au fost identificate acţiuni comune menite să consolideze sistemul de protecţie în Republica Moldova a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine, în special în contextul semnării de către Republica Moldova a Actului de la Geneva.