2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Colaborare cu Centrul Național de Proprietate Intelectuală al Georgiei continuă

22.07.2015

În perioada 20-21 iulie curent, în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) a avut loc vizita de lucru a dnei Sophio Mujiri, Vicepreședinte al Centrului Național de Proprietate Intelectuală al Georgiei (Sakpatenti).

Vizita a avut drept scop consolidarea relaţiilor de cooperare bilaterală prin realizarea unui schimb de informații și experiență dintre AGEPI şi Sakpatenti în domeniul dezvoltării sistemelor naționale de protecție, valorificare și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, subiectele de interes sporit fiind: experiența Republicii Moldova în contextul semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete (OEB) privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) în particular, aspectele procedurale de implementare a Acordului de validare, măsurile necesare ce urmează a fi întreprinse pentru a asigura aplicarea corectă a prevederilor acestuia, identificarea obligațiilor AGEPI  ca urmare a semnării Acordului de validare, aspectele privind procedura post-acordare a brevetelor europene conform Acordului de validare; importanța campaniilor de sensibilizare a populației și de promovare a informației în domeniul protecției proprietății intelectuale, practica organizării de către AGEPI a seminarelor, cursurilor de instruire, atelierelor de lucru pentru diferiți utilizatori ai obiectelor de proprietate intelectuală, realizarea schimbului de experiență în domeniul proprietății intelectuale dintre examinatorii ambelor instituții, precum și identificarea direcţiilor prioritare de colaborare AGEPI –Sakpatenti pentru următoarea perioadă, în contextul Memorandumului de Înțelegere dintre oficii, semnat la data de 3 iunie 2013, la Chișinău.  

Luând în considerare că una din temele de discuție a constituit promovarea sistemelor inovaționale în Republica Moldova și Georgia, în cadrul vizitei de lucru la AGEPI, dna Mujiri s-a întâlnit și cu dl Roman Chircă, Director General al Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), care a prezentat experiența AITT, a cărei misiune este promovarea, coordonarea și stimularea implementării politicilor naționale în domeniul inovării și transferului tehnologic. La rândul sau, Vicepresedintele Sakpatenti a accentuat faptul că activitatea de inovare și transfer tehnologic este una importantă și absolut necesară pentru formarea unei economii competitive în societatea modernă, acestea contribuind la interacțiunea dintre mediul academic și cel de afaceri.

De asemenea, în cadrul vizitei la Chișinău, la 21 iulie curent, dna Sophio Mujiri, fiind însoțită de către  reprezentanți ai AGEPI, a avut o întrevedere cu dl Eduard Grama, Viceministru al  Agriculturii și Industriei Alimentare, cu specialiști din cadrul ministerului, precum și cu și reprezentanți ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice, Centrului Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice, Oficiului Național al Viei și Vinului, în cadrul căreia s-au purtat discuții despre protecția indicațiilor geografice, în particular procedura de identificare și selectare a produselor care pot fi desemnate cu indicații geografice și/sau denumiri de origine, perfectarea caietului de sarcini, procedura de înregistrare și recunoaștere a indicațiilor geografice și a denumirilor de origine, etc. De asemenea, au fost puse în discuție subiecte legate de asigurarea controlului calității produselor care beneficiază de IG/DO, precum și implicarea diferitor instituții în procesul de verificare a conformității produselor cu caietele de sarcini. În cadrul acestei întrevederi ambele părți și-au exprimat dorința de aprofundare a cooperării, în special în domeniul indicațiilor geografice și denumirilor de origine.