2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Cea de-a șasea reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru indicații geografice s-a desfășurat în format de videoconferință

20.10.2020

Pe 19 octombrie curent, a avut loc cea de-a șasea reuniune a Subcomitetului pentru Indicații Geografice, instituit în conformitate cu Articolul 306 al Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. 

Reuniunea a fost organizată de către Uniunea Europeană, reprezentată de Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene (DG AGRI), care deține actualmente președinția Subcomitetului IG și, având în vedere situația epidemiologică și restricțiile de călătorie implicite, aceasta a fost desfășurată în format de videoconferință.

Republica Moldova este reprezentată în cadrul comitetului de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), organul responsabil de implementarea în Republica Moldova a prevederilor Acordului de Asociere în materie de proprietate intelectuală, inclusiv în domeniul indicațiilor geografice.

Subcomitetul a fost prezidat de către Susana Marazuela Azpiroz, șefa Unității A4 Vecinătate și Extindere, DG AGRI, șefa Delegației UE la Subcomitet.

Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Directorul general AGEPI, Viorel Iustin, co-președinte al Subcomitetului, delegația fiind compusă din reprezentanți ai AGEPI și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

În luare sa de cuvânt la deschiderea subcomitetului, Directorul general AGEPI a subliniat: “Având în vedere că Republica Moldova este o țară cu resurse naturale limitate și cu o pondere semnificativă a sectorului agroalimentar, utilizarea sistemelor de calitate poate contribui la creșterea potențialului de export al produselor autohtone.

Din păcate, Moldova continuă să exporte preponderent materie prima și semifabricate. Misiunea noastră este să contribuim la schimbarea acestei situații, inclusiv prin intermediul mecanismului oferit de Acordul de Asociere, care vine să susțină intrarea produselor locale cu valoare adăugată pe piața UE.”

Conform mandatului său, Subcomitetul pentru indicații geografice este responsabil să monitorizeze implementarea Acordului în domeniul indicațiilor geografice și servește drept forum de cooperare și dialog în materie de indicații geografice dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Astfel, participanții la reuniunea a VI-a au trecut în revistă ultimele evoluții înregistrate în sistemul indicațiilor geografice în Uniunea Europeană și Republica Moldova, după cea de-a V-a reuniune, care a avut loc în luna octombrie 2019, discuțiile fiind axate asupra modificărilor legislativ-normative și instituționale în domeniul de referință.

Părțile au realizat de asemenea un schimb de opinii și informații privind asigurarea respectării drepturilor asupra indicațiilor geografice, evoluțiile internaționale în domeniu și proiectele bilaterale în care sunt implicate, inclusiv stadiul negocierilor asupra acordurilor în domeniul IG aflate în derulare.

Ulterior, părțile au discutat situația la zi privind procesul de înregistrare și protecție a IG și au convenit asupra oportunității inițierii pregătirilor pentru actualizarea Listei IG (Anexelor XXX-C și XXX-D), care este parte a Acordului de Asociere.

Menționăm că, în prezent, 8 indicații geografice din Republica Moldova (“Romănești”, “Ciumai” “Divin, “Codru”, “Valul lui Traian”, “Ștefan Vodă”, “Rachiu de caise de Nimoreni” și “Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi”) sunt protejate pe teritoriul Uniunii Europene în baza Acordului de Asociere. Patru indicații geografice protejate în Republica Moldova au fost notificate pentru a li se acorda protecție pe teritoriul UE, iar alte 3 sunt în proces de pregătire pentru transmitere către Uniunea Europeană.  

Părțile au apreciat înalt calitatea relațiilor de colaborare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în domeniul indicațiilor geografice și și-au arătat disponibilitatea de a le continua și consolida în cadrul Subcomitetului pentru IG spre beneficiul producătorilor și consumatorilor produselor cu origine determinată din ambele părți.

În conformitate cu Regulile de procedură ale Subcomitetului, președinția Subcomitetului este deținută, alternativ, de către Uniunea Europeană și Republica Moldova. În anul 2021, președinția Subcomitetului pentru Indicații Geografice va fi exercitată de către Republica Moldova.