2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Bilantul activitatii desfasurate de AGEPI in anul 2010

04.03.2011

Pe 24 februarie curent la AGEPI a avut loc sedinta de bilant a activitatii desfasurate de colectivul Agentiei in anul 2010, la care au participat membrul corespondent al ASM Ion Tighineanu, Vicepresedinte al ASM, si Mihai Vornicescu, Vicedirector al Agentiei pentru Inovare si Transfer Tehnologic a ASM.

In cadrul adunarii prezidata de catre dr. Lilia Bolocan, Director General AGEPI, conducatorii subdiviziunilor Agentiei au trecut in revista principalele realizari obtinute in anul 2010 in domeniul brevetarii/inregistrarii OPI, precum si indicii inregistrati in celelalte sfere de activitate.

In luarea sa de cuvant la inaugurarea sedintei de bilant, Vicepresedintele ASM, Ion Tighineanu, a relevat principalele provocari ale anului 2010 pentru comunitatea stiintifica din Republica Moldova, mentionand faptul ca actorii sferei cercetare-dezvoltare se impun tot mai pregnant prin consolidarea activitatilor legate de realizarea programelor de stat, a proiectelor cu participare internationala, prin rezonanta incurajatoare la lucrarile publicate peste hotare, deschizand astfel unda verde incadrarii efective a tarii noastre in Programul european de cercetare PC7. Vorbitorul a tinut sa accentueze si laturile slabe ale miscarii noastre inainte, necesitatea dezvoltarii directionate a stiintei, a implementarii culturii tehnologice si a spiritului antreprenorial in societate incepand chiar de la tineretul studios.

Atat Directorul General AGEPI, dr. Lilia Bolocan, cat si directorul Departamentului inventii si soiuri de plante, Tudor Jovmir, au sustinut vorbitorul, opinand ca inventatorii trebuie sa puna in mod obligatoriu la baza fiecarei solutii tehnice noi criteriul economic, sa cerceteze impactul viitorului brevet asupra economiei nationale si a necesitatilor societatii, iar comunitatea stiintifica sa se implice tot mai activ in expertiza inventiilor propuse spre brevetare, pentru ca acestea sa fie competitive.

In anul de bilant, s-a atestat o crestere cu 2,2% comparativ cu anul precedent a numarului total de cereri de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala (OPI), depuse la AGEPI.

Dintre cele 6445 de cereri de inregistrare a OPI, 334 s-au referit la obiectele ocrotite de dreptul de autor si drepturile conexe si 6111 cereri – la obiectele de proprietate industriala. Dintre acestea de la urma, 1907 (31%) cereri provin de la solicitanti nationali, iar 4204 (69%) – de la solicitanti straini. Cele mai solicitate OPI raman a fi marcile – 5454 de cereri, dintre care 1455 – de la solicitantii nationali si 3999 – de la cei straini. Urmeaza inventiile – 339 de cereri (334 depuse de solicitanti nationali si 5 – de cei straini), dintre care 4 cereri prin procedura Tratatului de Cooperare in domeniul Brevetelor); desenele si modelele industriale, ale caror indicatori constituie, corespunzator, 289 de cereri (95 depuse de solicitanti nationali si 194 de cei straini; 6 cereri pentru denumiri de origine (depuse prin Aranjamentul de la Lisabona) si 18 cereri pentru soiuri de plante, depuse de solicitanti nationali.

In urma examinarii cererilor, in anul 2010 au fost eliberate 2096 de titluri de protectie. 1352 dintre ele se refera la marci, 316 – la brevete de inventie, 25 – la soiuri de plante, 88 – la desene/modele industriale, 315 – la opere protejate prin drepturile de autor si conexe.

Ca si in anii precedenti, cele mai active institutii universitare in domeniul brevetarii inventiilor au fost: USM (47 de cereri depuse si 41 de brevete eliberate), USMF „N. Testemitanu” (23 de cereri si 10 brevete), UTM (21 de cereri si 19 brevete). Din cadrul Academiei de Stiinte a Moldovei s-au evidentiat: Institutul de Fizica Aplicata (22 de cereri si 22 de brevete), Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor (16 cereri si 13 brevete), Institutul de Energetica (10 cereri si 7 brevete), Institutul de Chimie (9 cereri si 10 brevete), Institutul de Microbiologie si Biotehnologie (6 cereri si 10 brevete).

Pe an ce trece creste interesul agentilor economici fata de preluarea, in baza contractelor de licenta sau cesiune, a drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuala protejate legal pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, in perioada anului 2010 la AGEPI au fost inregistrate 149 de contracte, dintre care 134 - de cesiune si 13 - de licenta.

In anul de bilant, in vederea realizarii efective a prevederilor legislatiei din domeniul drepturilor de autor si conexe, AGEPI a continuat, in comun cu angajatii din cadrul Ministerului de Interne, controale privind legalitatea valorificarii exemplarelor de opere si fonograme pe teritoriul Republicii Moldova. Urmare acestor controale, au fost intocmite si transmise instantelor judecatoresti 61 de rapoarte de expertiza (42– pe cauze administrative si 19 – pe cauze penale). Concomitent, au fost examinate 2414 exemplare de opere si fonograme, presupuse a fi contrafacute, pe diverse suporturi, inclusiv DVD-uri, CD-uri, VCD-uri, MP3-uri, MC-uri si HDD-uri.

In scopul asigurarii unei comercializari legale a operelor audiovizuale si a fonogramelor inregistrate pe compact-discuri si casete audio-video, au fost eliberate 388653 de marcaje de control.

In conformitate cu prevederile Codului cu privire la stiinta si inovare al Republicii Moldova, in partea care se refera la inregistrarea rezultatelor cercetarilor stiintifice ale organizatiilor din sfera stiintei si inovarii, in anul 2010 au fost receptionate si inregistrate in Baza de Date „Rezultate stiintifice”, creata si gestionata de AGEPI, 246 de fise informative pentru proiectele din sfera stiintei si inovarii, finantate din Bugetul de Stat, si eliberate 282 de adeverinte. AGEPI a publicat informatia privind rezultatele stiintifice inregistrate in editia Indexul „Rapoarte de cercetare din sfera stiintei si inovarii. Culegere de rezumate” (2007-2009), vol. II. Mentionam, de asemenea, ca in august 2010 AGEPI a publicat o editie speciala a Buletinului Oficial de Proprietate Industriala (BOPI), in care a prezentat pentru consultari publice Listele indicatiilor geografice ale Uniunii Europene, propuse spre protectie in Republica Moldova. Respectivele Liste au fost publicate in scopul executarii Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr. 307 din 23.04.2010 cu privire la initierea negocierilor asupra proiectului Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Comunitatea Europeana privind protectia indicatiilor geografice (IG) ale produselor agricole si alimentare.

In scopul promovarii si propagarii produsului intelectual, care sta la baza dezvoltarii economice a oricarei tari, AGEPI a organizat 11 seminare specializate si mese rotunde pentru reprezentantii sferei cercetare-dezvoltare si invatamant superior si pentru diverse categorii de agenti economici in cadrul expozitiilor nationale organizate la Chisinau, Balti, Briceni si Ceadar-Lunga. Totodata, pe parcursul anului 2010 au fost organizate cursuri de instruire in domeniul proprietatii intelectuale, in rezultatul carora 22 de persoane au obtinut calificarea „Consilier in proprietatea intelectuala”, iar alte 15 persoane – calificarea „Evaluator al obiectelor de proprietate intelectuala”. Totodata, AGEPI organizeaza si certifica activitatea mandatarilor autorizati. Astfel, in anul 2010 au fost atestati si inscrisi in Registrul oficial 7 mandatari autorizati, numarul total al acestora la sfarsitul anului fiind de 105.

O atentie deosebita a fost acordata dezvoltarii in continuare a colaborarii si cooperarii internationale, regionale si bilaterale. Agentia a intensificat colaborarea sa cu Organizatia Mondiala de Proprietate Intelectuala (OMPI), Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB) si altele.

Cu sustinerea Guvernului si Parlamentului, AGEPI s-a preocupat in continuare de crearea celor mai favorabile conditii pentru solicitanti prin dezvoltarea cadrului normativ-legislativ in domeniu. Astfel, la sedinta Parlamentului Republicii Moldova din 2 iulie 2010 a fost adoptata noua Lege nr. 139-XVIII privind dreptul de autor si drepturile conexe, care a intrat in vigoare la 01 ianuarie 2011. Odata cu adoptarea acestei Legi a fost finalizat procesul de armonizare a legislatiei de proprietate intelectuala a Republicii Moldova cu standardele internationale si comunitare, fiind astfel realizat angajamentul asumat de Republica Moldova conform art. 49 al Acordului de Parteneriat si Cooperare, cadrul legislativ acoperind intreg spectrul de drepturi de proprietate intelectuala.

Serviciul de presa AGEPI