2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A avut loc sedinta ordinara a Comisiei Nationale pentru Proprietatea Intelectuala

26.12.2012

Pe 21 decembrie curent s-a desfasurat sedinta Comisiei Nationale pentru Proprietatea Intelectuala (CNPI), la care au participat membrii sai, aprobati prin Hotararea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008. Sedinta a fost prezidata de catre viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul Economiei Valeriu Lazar.

In conformitate cu ordinea de zi, au fost puse in discutie urmatoarele chestiuni:

  • Strategia Nationala din domeniul Proprietatii Intelectuale pana in anul 2020.
  • Proiectul Hotararii Guvernului privind modificarea Regulamentului Comisiei Nationale pentru Proprietatea Intelectuala.
  • Denuntarea Conventiei Eurasiatice de Brevete si initierea negocierilor asupra proiectului Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Organizatia Europeana de Brevete privind validarea brevetelor europene.
  • Rezultatele vizitei oficiale la Chisinau a dlui Francis Gurry, Director general al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (OMPI), si semnarea Memorandumului de Cooperare dintre Republica Moldova si OMPI in domeniul proprietatii intelectuale.
  • Concursul pentru crearea simbolurilor nationale asociate indicatiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate si specialitatilor traditionale garantate.
  • Sistemul informational unic in domeniul proprietatii intelectuale.
  • Campania publica de sensibilizare a societatii ”STOP Pirateria si Contrafacerea”.

In urma discutiilor, s-a recomandat ministerelor si institutiilor vizate sa intreprinda masurile necesare pentru realizarea Strategiei, sa prezinte AGEPI, pana la 28 februarie 2013, informatii privind rezultatele indeplinirii actiunilor planificate pentru anul 2012, incluse in Planul de actiuni, iar AGEPI va elabora raportul de monitorizare consolidat.

In scopul abordarii operative, complete si strategice a problemelor legate de functionarea sistemului national de proprietate intelectuala si eficientizarii activitatii CNPI, s-a convenit asupra modificarii Regulamentului de activitate a acesteia si actualizarii componentei nominale.

Dupa cum s-a mentionat la sedinta, Republica Moldova a iesit din cadrul Organizatiei Eurasiatice de Brevete (OEAB), denuntand Conventia Eurasiatica de Brevete prin Legea Republicii Moldova nr.78 din 21.04.2011. Pentru a asigura continuitatea ratiilor dintre RM si OEAB si pentru a permite continuitatea efectelor juridice ale brevetelor eurasiatice pe teritoriul tarii noastre, a fost semnat un Acord intre Guvernul RM si OEAB privind protectia juridica a inventiilor pe teritoriul Republicii Moldova dupa denuntare. In continuare, AGEPI va evalua cadrul legislativ existent pentru identificarea necesitatii de amendare a legislatiei nationale in domeniul protectiei si respectarii drepturilor aspra brevetelor de inventie in vederea asigurarii procesului de implementare a viitorului Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Organizatia Europeana de Brevete privind validarea brevetelor europene.

De asemenea, AGEPI si-a asumat angajamentul ca, in calitatea sa de coordonator in numele Guvernului Republicii Moldova, sa asigure realizarea scopurilor si activitatilor prevazute in Memorandumul de Intelegere intre Guvernul Republicii Moldova si OMPI, semnat in cadrul vizitei Directorului general al OMPI in Republica Moldova. In acelasi context, AGEPI va asigura realizarea prevederilor Programului de cooperare dintre AGEPI si OMPI privind Tratatul de Cooperare in domeniul Brevetelor (PCT) si problemele asociate brevetelor si a Memorandumului de cooperare dintre AGEPI si OMPI referitor la comunicarea electronica in cadrul Sistemului de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor.

O alta decizie a CNPI s-a referit la pregatirea de catre AGEPI si inaintarea catre Guvern a unui proiect de act normativ privind aprobarea simbolurilor nationale asociate indicatiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate si specialitatilor traditionale garantate – castigatoare in cadrul concursului finalizat la 10 septembrie 2012, in scopul promovarii lor pe scara larga.
Pentru asigurarea schimbului de informatii dintre autoritatile responsabile de respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, precum si generarea unor rapoarte, studii analitice si statistice in domeniu, s-a initiat proiectul de creare a Sistemului informational unic in domeniul proprietatii intelectuale, care va include o baza de date comuna in calitate de instrument de lucru al Sistemului informational unic, destinat schimbului de informatii dintre autoritatile responsabile intru coordonarea si eficientizarea actiunilor de identificare, investigare si a altor actiuni necesare combaterii contrafacerii si pirateriei, imbunatatirii nivelului de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala si informarii publicului despre masurile intreprinse in domeniul combaterii contrafacerii si pirateriei. De asemenea, autoritatilor implicate li s-a recomandat sa intensifice colaborarea la nivelul grupurilor de lucru si sa realizeze schimbul de informatii in formatul agreat de parti

In final, reprezentantii AGEPI au informat membrii CNPI despre rezultatele Campaniei publice ”STOP Pirateria si Contrafacerea”, obiectivele prioritare ale careia au constat in ridicarea nivelului de constientizare de catre societate a necesitatii respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, ridicarea nivelului de cultura a consumatorilor prin informarea si educarea acestora cu privire la efectele negative ale contrafacerii si pirateriei, cresterea gradului de participare a titularilor de drepturi si a reprezentantilor mediului privat in procesul de protectie si aparare a drepturilor de proprietate intelectuala, diminuarea nivelului de contrafacere si piraterie pe piata autohtona, pentru a asigura protectia drepturilor de PI si pentru a spori atragerea investitiilor straine.

Detalii: http://www.agepi.gov.md/md/practice/national_committee/