2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A avut loc ședința Colegiului AGEPI

12.02.2020

Pe 11 ianuarie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a avut loc Ședința Colegiului AGEPI,instituit în temeiul pct. 14 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1247/2018 și Ordinului Directorului general nr. 117/2019. Ședința a fost prezidată de Directorul general al AGEPI, Viorel Iustin.

Conform ordinei de zi a ședinței, a fost pus în discuție proiectul ce vizează Platforma informațională în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). Astfel, au fost prezentate informații despre Platforma informaţională în domeniul protecţiei DPI, care a fost elaborat de către AGEPI, conform competenţei funcţionale, în comun cu autoritățile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (Serviciul Vamal aflat în subordinea Ministerului Finanțelor, Inspectoratul General al Poliției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești din cadrul Ministerului Justiției, Procuratura Generală, Agenția pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei) și cu suportul proiectului de asistență tehnică al Uniunii Europene EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”. De menționat, că Platforma informațională în domeniul protecției DPI este formată din Sistemul informațional în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală și din Sistemul informațional „Registrul cererilor de intervenție” și are drept scop sporirea capacităţii de gestionare a sistemului de proprietate intelectuală (PI) de către principalii actori implicaţi în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală prin facilitarea schimbului de date între ei, prin diverse forme de notificări (spre exemplu, notificări privind DPI în cazul MAI; reclamații privind DPI în cazul procurorilor; privind eventualele încălcări ale DPI în cazul Serviciului Vamal etc.), fiecare dintre acestea necesitând a fi conectate la toate datele relevante, indiferent de locația lor de stocare; asigurarea accesului cetăţenilor şi autorităţilor menţionate la informaţia completă privind obiectele de PI înregistrate la AGEPI prin dezvoltarea unei platforme unice automatizate de comunicare între autorități și titularii de drepturi, menite să faciliteze procedura de depunere online securizată de către titularii de DPI și/sau reprezentanții lor a cererilor de intervenție la Serviciul Vamal, oferindu-le primilor posibilitatea să urmărească în timp real soluționarea acestor cereri.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost discutați următorii pași care sunt necesari a fi întreprinși pentru dezvoltarea Sistemelor informaţionale menționate, respectiv, prin promovarea și aprobarea proiectului de act normativ ce reglementează conceptele tehnice și regulamentele privind organizarea și funcționarea acestor Sisteme, precum și finalizarea tuturor măsurilor tehnice ce vor asigura funcționalitatea lor.

Un alt subiect pus în discuție a fost inițierea elaborării unui concept cu privire la Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2030. În acest sens, în cadrul ședinței a fost analizat stadiului de realizare a prevederilor Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, elaborate de AGEPI cu suportul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), cu participarea autorităților administraţiei publice centrale, organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind asigurarea respectării DPI, a mediului academic, a organizaţiilor nonguvernamentale şi a societăţii civile sub egida Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI).

În concluzie, a fost menționat că scopurile și obiectivele Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020,  Planurile de acțiuni aprobate întru implementarea Strategiei au fost realizate cu succes, în pofida provocărilor și problemelor existente în sistem,  fiind atinse rezultate importante și performanțe în domeniu. Prin implementarea planurilor de acțiuni a fost adusă o contribuție majoră și extrem de importantă la dezvoltarea, fortificarea și consolidarea sistemului naţional de PI.

Pe acest subiect s-a decis în privința definitivării raportului de progres privind realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2019 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020 în baza rapoartelor acumulate de la autoritățile responsabile, iar referitor la elaborarea conceptului unei noi Strategii în domeniu s-a stabilit asupra creării unui grup de lucru în acest sens.   

De asemenea, în cadrul ședinței au fost abordate diverse subiecte ce țin de activitatea organizatorică a subdiviziunilor Agenției și care vor asigura perfecționarea managementului instituțional al oficiului național de PI per ansamblu. Amintim că Colegiul este un organ consultativ instituit de către AGEPI în scopul monitorizării tuturor aspectelor majore privind activitatea sa, perfecționării serviciilor prestate, precum și a procedurilor de implementare a obiectivelor de dezvoltare ale sistemului național de proprietate intelectuală. Colegiul este compus din directorul general, directorii generali adjuncți, conducători ai subdiviziunilor interne ale AGEPI, precum și alte persoane și se întrunește ori de câte ori este necesar.