2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Au început cursurile de instruire în domeniul proprietății intelectuale

21.09.2015

Pe 21 septembrie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a demarat un nou ciclu de instruire în domeniul proprietății intelectuale.

Cursurile de instruire se vor desfășura în perioada lunilor septembrie-decembrie 2015. Persoanele înscrise la cursuri vor avea oportunitatea sa cunoască aspecte teoretice și practice privind protecția obiectelor de proprietate intelectuală atît la nivel național, cît și internațional. Planul de învățămînt conține șapte discipline (dreptul proprietății industriale, dreptul de autor și drepturile conexe, invenții, soiuri de plante, mărci, indicații geografice, denumiri de origine și specialități tradiționale garantate, desene și modele industriale, economia și evaluarea proprietății intelectuale) cu un număr total de 168 de ore de studii.

Cursanții care vor susține cu succes examenul final li se va acorda calificarea „Consilier în proprietatea intelectuală” și li se va elibera un Certificat.

La ediția curentă a cursurilor s-au înscris specialiști AGEPI, juriști și alte persoane fizice din republică.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală asigură persoanele înscrise la cursurile de instruire cu spații adecvate procesului de învățămînt și biblioteca cu fond de carte propriu, necesar pentru disciplinele predate. Lecțiile sunt ținute de specialiști calificați în domeniul proprietății intelectuale din cadrul AGEPI.

Informațiile suplimentare cu referire la cursuri pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/services/instruire-în-domeniul-pi.