2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Atelierul de lucru international „Politicile de inovare si sistemele de brevete” in contextul Politicii Europene de Vecinatate

04.11.2011

In perioada 25-26 octombrie curent, Republica Moldova a fost gazda unui Atelier de lucru international cu genericul „Politicile de inovare si sistemele de brevete”. Organizatorii manifestarii au fost Oficiul European de Brevete (OEB), Serviciul European de Actiune Externa, in cooperare cu Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) si cu asistenta proiectului TAIEX.

La Atelierul de lucru au participat reprezentanti ai autoritatilor nationale responsabile de proprietatea intelectuala, inovare si transfer tehnologic din Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Israel, Iordania,Maroc, Autoritatea Palestiniana, Tunisia, Ucraina si Republica Moldova.

Din partea tarii noastre la atelier au participat specialisti ai AGEPI, Academiei de Stiinte a Moldovei, Agentiei pentru Inovare si Transfer Tehnologic, reprezentanti ai institutiilor din sfera stiintei si inovarii si de invatamant superior din republica, responsabili de activitatea de inovare si transfer tehnologic.

In deschiderea manifestarii un cuvant de salut a rostit dna Lilia Bolocan, Director general AGEPI, care a vorbit despre rolul pe care il au brevetele in promovarea inovarii: „Brevetul de inventie constituie unul dintre cele mai puternice instrumente ale cresterii economice. Astfel, pe langa campaniile si studiile menite sa impulsioneze inovarea si, implicit, brevetarea, este nevoie de crearea unei scheme cat mai obiective de implementare a rezultatelor, astfel incat programele de cercetare-dezvoltare sa corespunda cat mai real necesitatilor mediului industrial”.

Despre semnificatia deosebita a acestui eveniment de amploare a vorbit dl Valentin Mir, Director Cooperare internationala, Oficiul European de Brevete, reiterand rolul oficiului national de brevete in sustinerea procesului national de inovare, precum si in instaurarea unui echilibru intre interesele inovatorului si interesul public, asigurand astfel un mediu propice creativitatii si inventivitatii.

Participantii la eveniment au dorit, sa identifice, pe de o parte, modul in care oficiile nationale de brevete pot contribui la dezvoltarea si sustinerea strategiilor nationale de inovare, iar pe de alta parte, sa stabileasca solutiile prin care cooperarea regionala cu Organizatia Europeana de Brevete poate contribui la materializarea acestor eforturi.

In cadrul evenimentului au fost prezentate exemple de programe implementate in unele state membre ale UE si Politicii Europene de Vecinatate (PEV), din perspectiva competentelor detinute de catre oficiile nationale de brevete, care pot fi puse in serviciul politicii nationale de inovare, a impactului cooperarii regionale cu OEB sub forma unor acorduri de validare a brevetelor europene etc.

Un interes deosebit a suscitat prezentarile dlui N. Thumm, economist principal, OEB, care a expus rolul brevetelor de inventie in dezvoltarea economica pe baza inovatiilor, dnei R. Stupkova, director al Departamentului juridic din cadrul Oficiului Ceh pentru brevete si marci, care a vorbit despre valorificarea rezultatelor cercetarii si inovarii in cadrul universitatilor si despre cooperarea acestora cu oficiul de brevete. Dl R. Hildebrandt, reprezentantul Oficiului pentru Brevete si Marci din Germania a expus experienta tarii sale in transformarea brevetelor in bunuri active pentru inovare si a evidentiat importanta crearii unor centre de informare in domeniul inovarii.

Despre initiativele din cadrul Politicii Europene de Vecinatate si impactul economic si juridic al cooperarii regionale au vorbit reprezentantii Ucrainei si Marocului.

O comunicare privind evolutia sistemului de brevete al Republicii Moldova a prezentat in cadrul plenului intrunirii dna A. Gusan, director Departament Inventii si Soiuri de Plante, AGEPI.

La finele atelierului a avut loc o masa rotunda pe probleme ce tin de sistemele nationale de brevete ale statelor PEV, in scopul schimbului de cunostinte si experienta. Dl Ghenadie Cernei, Directorul general al Agentiei pentru Inovare si Transfer Tehnologic a ASM, a prezentat in cadrul mesei rotunde o comunicare privind experienta Republicii Moldova in sustinerea activitatii de inovare si transfer tehnologic, axandu-se pe proiectul noii Strategii cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020, proiectul Strategiei fiind elaborat de catre un grup de lucru intrunit sub egida Ministerului Economiei si Academiei de Stiinte a Moldovei.

Atelierul a avut un rasunet deosebit de mare in randul participantilor, evidentiind evolutiile necesare in sistemele nationale de brevete pentru acordarea unei asistente optime procesului de inovare.