2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Atelierul „Aspecte practice privind utilizarea Tratatului de Cooperare in domeniul Brevetelor (PCT)”

02.04.2012

In perioada 28-29 martie curent, la AGEPI s-a desfasurat Atelierul de lucru cu genericul „Aspecte practice privind utilizarea Tratatului de Cooperare in domeniul Brevetelor (PCT)”.

Actiunea a fost organizata de AGEPI in colaborare cu Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (OMPI) in scopul familiarizarii expertilor de brevete din cadrul AGEPI, mandatarilor autorizati din Republica Moldova, precum si a reprezentantilor titularilor de drepturi din sfera stiintei si inovarii – potentiali utilizatori ai sistemului PCT – cu serviciile si instrumentele informational–tehnologice ale sistemului PCT.

Seminarul dat se incadreaza in lista activitatilor incluse in Programul comun OMPI-AGEPI pentru anul 2012. Conform programului, au fost organizate 2 sesiuni al atelierului de lucru,in cadrul caroradl. Mikhail Gavrikov, expert principal, Sectia Servicii, Directia Cooperare Internationala PCT, OMPI,si Peter Waring, sef Sectie Cooperare tehnica, Directia Cooperare Internationala PCT, Sectorul Inovatie si Tehnologie, OMPI,au prezentat comunicari si studii de caz si auorganizat exercitii practice, cu antrenarea tuturor participantilor, privindavantajele utilizarii sistemului PCT, aspectele practice ce tin de procedura de depunere si procesare a cererilor internationale de brevet in conformitate cu sistemul PCT, specificul cercetarii si examinarii preliminare internationale, rolul resurselor informationale PCT, precum si noile proiecte OMPI in domeniul informatiei de brevet (PATENTSCOPE, ARDI, ASPI).
La seminar au participat mandatari autorizati din RM: reprezentantii „INDEPRIN” Ltd, USM, USMF „N. Testemitanu” s.a., care presteaza servicii in domeniul protectiei inventiilor.

***

Tratatul de Cooperare in domeniul Brevetelor (Patent Cooperation Treaty - PCT) reprezinta un acord international special in cadrul Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale din 20 martie 1883. Tratatul PCT a fost semnat la Washington la 19 iunie 1970 si a intrat in vigoare in 1978. Fiind aplicat initial de un grup de 18 state contractante, acest numar constituie actualmente 139 de state membre, printre ele fiind si Republica Moldova, care a aderat in anul 1991.

Tratatul este orientat spre solutionarea urmatoarelor probleme:

  • depunerea unei cereri internationale care echivaleaza cu depunerea mai multor cereri nationale in statele contractante in care este dorita protectia inventiei;
  • efectuarea documentarii internationale pentru stabilirea stadiului anterior in raport cu inventia solicitata;
  • efectuarea, la dorinta, a examinarii preliminare internationale in vederea aprecierii conformitatii inventiei solicitate cu criteriile de brevetabilitate: noutatea, activitatea inventiva si aplicabilitatea industriala.

Obiectivul solutionarii acestor probleme consta in evitarea dublarii de catre oficiile de brevete nationale a procedurilor de procesare a cererilor privind una si aceeasi inventie depuse concomitent in câteva tari, precum si in simplificarea si rationalizarea procedurii de obtinere a protectiei inventiilor in aceste tari.

O alta problemaconsta in culegerea si distribuirea informatiei tehnice si in asigurarea asistentei tehnice care se realizeaza prin publicarea internationala a cererilor de brevet si oferirea asistentei tehnice pentru tarile in curs de dezvoltare.

Mai multe detalii referitoare la brevetarea inventiilor prin sistemul PCT gasiti la adresa: http://agepi.gov.md/pdf/imm/inventie-pct-2011.pdf si http://www.wipo.int/pct/ru/