2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Arbitraj specializat în domeniul proprietății intelectuale

15.11.2017

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura arbitrală, elaborat în scopul executării prevederilor art.29 alin. (6) din Legea nr.114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea intelectuală

Legile speciale în domeniul proprietăţii industriale prescriu faptul că litigiile persoanelor fizice şi juridice legate de aplicarea acestor legi se soluţionează, pe lângă Comisia de contestaţii a AGEPI şi instanţele de judecată, inclusiv de un arbitraj specializat, fiind specificate şi litigiile, examinarea cărora ţine de competenţa arbitrajului.           

Totodată, în procesul de elaborare a proiectului au fost luate în considerare prevederile relevante ale Codului de procedură civilă, Legii nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj și Legii nr. 24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internațional.

De menţionat că instituţiile de arbitraj specializate, activitatea cărora este guvernată de alte legi, precum şi procedurile alternative de soluţionare a litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale există și în alte state, precum Germania, Lituania, România, Rusia.    

Cu referire la domeniul proprietăţii intelectuale, scopul creării unui arbitraj specializat reiese din activităţile de promovare a acestui domeniu, din posibilitatea pregătirii profesionale a arbitrilor respectivi, precum şi oferirea persoanelor interesate a unei instanţe specializate competente, capabilă să examineze la nivel profesionist conflictele apărute şi să emită hotărâri corespunzătoare normelor şi principiilor domeniului de proprietate intelectuală.

Din punct de vedere structural, proiectul conține opt capitole, menite să reglementeze normele generale referitoare la Arbitrajul specializat, convenţia de arbitraj, componenţa Arbitrajului specializat, cerinţele faţă de arbitri, intentarea procedurii arbitrale, nemijlocit procedura arbitrală, adoptarea hotărârii arbitrale, precum şi cheltuielile arbitrale.