2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Aplicarea masurilor de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala la frontiera

04.03.2013

La 1 martie 2013, in incinta Serviciului Vamal, a fost organizata sedinta cu genericul ,,Colaborarea cu titularii de drept. Rezultate si probleme existente”, la care au luat parte colaboratorii Serviciului Vamal, reprezentantii EUBAM, AGEPI, precum si titularii de drepturi in domeniul PI si reprezentantii acestora, care a avut drept scop dezvoltarea mecanismului de conlucrare, schimbului de informatii si cooperarea reciproc avantajoasa.

Participantii au avut un program de lucru intens, in cadrul caruia s-au examinat urmatoarele chestiuni: rezultatele obtinute de Serviciul Vamal in domeniul protectiei proprietatii intelectuale; semnarea Memorandumurilor de Intelegere cu titularii de drepturi; instruirea colaboratorilor vamali; prezentarea Regulamentului de interventie a organelor vamale; procedura de distrugere a marfurilor contrafacute; cerintele fata de perfectarea (legalizarea, autentificarea notariala) a procurilor si declaratiilor eliberate de catre titularii straini de drept pentru proprietatea intelectuala.

S-a convenit asupra necesitatii imbunatatirii activitatii prin optimizarea procesului de protectie la frontiera a marfurilor intru facilitarea comertului loial si activitatilor de control; eficientizarea mecanismului de colaborare cu autoritatile si persoanele implicate direct in proces; sensibilizarea titularilor de drepturi in vederea depunerii cat mai active a cererilor de interventie pentru a opri marfa presupusa contrafacuta; coordonarea activitatilor si fixarea procedurii de aplicare a masurilor de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala la frontiera, etc.

De asemenea, s-au discutat posibilitatile aplicarii eficiente a masurilor de protectie la frontiera in scopul protejarii pietei interne de importul marfurilor contrafacute si operelor-pirat, comercializarea carora cauzeaza prejudicii titularilor de drepturi, genereaza acte de concurenta neloiala, reprezinta un pericol pentru securitatea economica a tarii si sanatatea consumatorului autohton.