2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial

11.09.2020

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunță inițierea procesului de elaborare a  proiectului Hotărârii Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial, în scopul actualizării cadrului normativ existent și asigurării reglementării eficiente a activității Comisiei responsabile de acordare a acestor permisiuni, precum și a procedurilor reglementare, ținând cont de practica aplicării mecanismului actual stabilit de Hotărârea Guvernului nr.1425/2003.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului dat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 25 septembrie 2020, în format electronic, la adresa: jana.turcan@agepi.gov.md.

Persoana de contact: Jana Țurcan, consultant principal, Secția Legislație, tel: (022) 400563.