2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Anunț privind desfășurarea dezbaterilor publice

26.10.2020

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunță organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (pe segmentul dreptului de autor și drepturilor conexe).

Dezbaterile publice se vor desfășura în format online, cu participarea tuturor părților interesate, la data de 30.10.2020ora 11:00.

Pentru participare la şedinţa on-line accesaţi link-ul: https://conference.itsec.md/c/9744957068, cu posibilitatea de conectare începând cu ora 10:30. Totodată, pentru instrucţiunile tehnice de conectare, poate fi accesat Ghidul de utilizare Trueconf AGEPI la următorul link: http://agepi.gov.md/sites/default/files/2020/05/Ghidul_de_utilizare_Trueconf_AGEPI.pdf.

Menționăm că, în momentul conectării, fiecare participant la dezbateri urmează a indica numele și prenumele deplin, precum și denumirea instituției pe care o reprezintă.

Proiectul Legii poate fi accesat la următoarele link-uri: http://agepi.gov.md/ro/projects/proiecte-de-acte-normative-dachttp://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7819.

Persoană de contact pentru detalii tehnice: Maxim Rotari, tel.: +373 787 13777.