2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Anunț pentru înscrierea în Lista mediatorilor Comisiei de mediere

12.06.2015

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală informează despre instituirea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale, în baza Hotărîrii Guvernului nr.184 din 16.04.2015 (Monitorul Oficial 98-101/210, 24.04.2015).

Componenţa nominală a Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale a fost aprobată prin ordinul directorului general al AGEPI nr.105 din 09.06.2015.

Totodată, pentru asigurarea funcţionalității examinării şi soluţionării litigiilor atribuite competenţei Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale, invităm persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la pct.5 din Regulament să depună cereri pentru înscrierea în  Lista mediatorilor Comisiei de mediere, care este publică şi are un caracter de recomandare.

 Atenționăm că în competenţa mediatorului din cadrul Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale intră soluţionarea litigiilor atribuite conform legilor speciale din acest domeniu, inclusiv a litigiilor ce ţin de gestiunea colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe.