2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Aniversarea a XXII-a din ziua fondării AGEPI

08.09.2014

Stimaţi colegi,

Cu prilejul aniversării a XXII-a de la fondarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, adresez cele mai calde felicitări şi urări de sănătate colectivului AGEPI şi tuturor persoanelor implicate în edificarea sistemului naţional de proprietate intelectuală.

Evaluând cei 22 de ani de activitate a Agenţiei – în contextul efortului comun depus întru afirmarea şi dezvoltarea Republicii Moldova – consider că avem tot temeiul să ne mândrim cu rezultatele obţinute.

Pe parcursul a două decenii s-a creat un mediu propice dezvoltării sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale şi diversificării căilor de redresare a economiei naţionale, inclusiv prin valorificarea produsului intelectual, prin implementarea inovaţiilor şi transferul tehnologic. Proprietatea intelectuală a devenit un atribut important al economiei şi culturii naţionale, iar libertatea creaţiei este garantată de Constituţia ţării. Drepturile titularilor din Republica Moldova şi din străinătate asupra creaţiilor

intelectuale sunt apărate de lege.

Şi în anul 2014 specialiştii AGEPI şi-au îndeplinit cu succes atribuţiile de serviciu ce ţin de recepţionarea şi examinarea cererilor, acordarea titlurilor de protecţie, actualizarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul proprietăţii intelectuale, consolidarea bazelor de date ale obiectelor de proprietate industrială, întărirea bazei tehnico-materiale a Agenţiei şi a sistemului naţional de proprietate intelectuală în ansamblu. Toate acestea urmărind scopul de a facilita activitatea titularilor de drepturi atât din ţară, cât şi din străinătate în procesul de protecţie şi realizare a drepturilor asupra OPI.

AGEPI îşi va continua misiunea de promovare a politicilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi de eficientizare a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale, pentru susţinerea progresului tehnologic, stimularea creativităţii şi pentru a contribui la dezvoltarea economică, socială şi culturală a Republicii Moldova.

Stimaţi colegi! Sărbătorim astăzi unul dintre cele mai frumoase evenimente ale colectivului nostru – Ziua fondării AGEPI. Vă felicit încă o dată cu acest prilej deosebit şi vă doresc realizări remarcabile în activitatea profesională, fericire personală, pace şi armonie în familiile Dvs.!

8 septembrie 2014
Lilia Bolocan,
Director general AGEPI