2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Aniversarea a XVI-a de la crearea AGEPI

05.09.2008

Istoria AGEPI, marcata de actiuni, evenimente, proiecte, a mai inscris pe rabojul sau un an, ajungand la a XVI-a aniversare, iar aceasta este un prilej pentru a trece in revista realizarile noastre comune in straduinta de a reabilita valoarea creativitatii umane, de a aprecia importanta ei si de a proteja legal rodul muncii intelectuale a mii de cercetatori, inventatori, oameni de creatie din acest colt al Europei, de a constitui si a pune in functiune in Republica Moldova un sistem de proprietate intelectuala pe potriva potentialului spiritual al acestui popor, care este unica sa bogatie, inepuizabila si renovabila la cote calitative din ce in ce mai inalte.

In ultima perioada specialistii AGEPI au activat cu succes la perfectionarea cadrului juridic in domeniul PI, elaborand si adoptand acte normative de importanta majora, armonizate pe deplin cu cerintele Uniunii Europene. Anume armonizarea legislatiei Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene este unul din cele mai importante angajamente pe care si le-a asumat tara noastra semnand Acordul de Parteneriat si Cooperare (APC) dintre statele membre ale Comunitatii Europene, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de alta parte. In acest scop, au fost elaborate si adoptate in redactie noua 5 legi ce tin de protectia obiectelor de proprietate industriala, precum si proiectul de Lege privind dreptul de autor si drepturile conexe, proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Codului cu privire la contraventiile administrative si a Codului penal (prevederile referitoare la sanctiunile pentru incalcarea drepturilor exclusive ale titularilor drepturilor de proprietate intelectuala), aflate in proces de coordonare la organele de resort.

Astfel, au fost adoptate si publicate urmatoarele acte legislative:

  • Legea privind protectia desenelor si modelelor industriale nr. 161-XVI, adoptata pe 12 iulie 2007, in vigoare din 30 noiembrie 2007.
  • Legea privind protectia marcilor nr. 38-XVI, adoptata pe 29 februarie 2008, publicata in „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 99-101 din 6.06.2008, in vigoare din 6 septembrie 2008;
  • Legea privind protectia soiurilor de plante nr. 39-XVI, adoptata pe 29 februarie 2008, publicata in „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 99-101 din 6.06.2008, in vigoare din 6 septembrie 2008;
  • Legea privind protectia inventiilor nr. 50-XVI, adoptata pe 07 martie 2008, publicata in „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 117-119 din 4.07.2008, in vigoare din 4 octombrie 2008;
  • Legea privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a specialitatilor traditionale garantate nr. 66-XVI, adoptata pe 27 martie 2008, publicata in „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 134-137 din 25.07.2008, in vigoare din 25 octombrie 2008.

Este relevant faptul ca, pe an ce trece, tot mai multi agenti economici autohtoni constientizeaza necesitatea protectiei OPI atat in tara, cat si peste hotare. Daca ar fi sa punctam unele rezultate, cu adevarat remarcabile din activitatea multilaterala a colectivului Agentiei, in primul rand ne-am referi la cele ce exprima activitatea de brevetare /inregistrare a obiectelor de proprietate intelectuala: din anul 1993 pana la etapa actuala la AGEPI au fost depuse 5050 de cereri de brevet de inventie si eliberate 3292 de brevete; la AGEPI sunt depuse actualmente 219 cereri de inregistrare a soiurilor de plante; 3042 de brevete eurasiatice sunt valabile pe teritoriul Republicii Moldova. In perioada 1993–2008 (7 luni), au fost depuse 72886 de cereri de inregistrare a marcilor de produse si servicii, dintre care 25756 au fost depuse pe cale nationala (de la solicitanti nationali si straini) si 47130 de cereri – pe cale internationala (prin procedura Aranjamentului de la Madrid si Protocolului referitor la acest Aranjament). Referitor la desene/modele industriale, au fost depuse pana in prezent 6900 de cereri de inregistrare, dintre care 1381 – pe cale nationala si 5519 – pe cale internationala (prin procedura Aranjamentului de la Haga). Examinatorii AGEPI au eliberat titularilor nationali si straini pana in prezent 16968 de certificate de marca si 977 de certificate de desene/modele industriale. Prin procedura Aranjamentului de la Lisabona in Republica Moldova au fost depuse 811 cereri de inregistrare a denumirilor de origine a produselor. In domeniul dreptului de autor, in perioada 1991-2007 au fost eliberate 1857 de titluri de protectie, in 7 luni ale anului 2008 – 212 titluri de protectie.

Dezvoltarea si consolidarea sistemului national de proprietate intelectuala a avut loc sub semnul colaborarii multilaterale la nivel international. Succesele realizate in acest sens se datoreaza in mare parte sprijinului de care a beneficiat si continua sa beneficieze tara noastra, in primul rand din partea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (la care Republica Moldova a aderat in anul 1991), Oficiului Eurasiatic de Brevete, Oficiului European de Brevete, oficiilor de specialitate din Franta, Romania (OSIM si ORDA), din Federatia Rusa, Ucraina, Kirgizstan, Cehia, Elvetia si multe alte tari. In prezent Republica Moldova este parte la 32 de conventii, aranjamente, tratate si acorduri regionale si internationale si colaboreaza pe baza de parteneriat reciproc avantajos cu circa 50 de oficii de specialitate din lume.

In calitate de indici incontestabili ai eficientei colaborarii noastre internationale pot servi numeroasele reuniuni pe problemele actuale ale protectiei si realizarii drepturilor de PI organizate la Chisinau cu concursul OMPI, OEAB, OEB si, desigur, al AGEPI, invitarea specialistilor nostri la diverse actiuni cu caracter normativ-legislativ sau tehnico-stiintific organizate de forurile internationale. In aceasta ordine de idei, cu asistenta OMPI, AGEPI a organizat in primavara anului curent Simpozionul subregional „Instruirea si perfectionarea in domeniul proprietatii intelectuale”, care a avut drept scop promovarea celor mai bune practici de instruire si educatie in domeniul PI. Mentionam ca pe 30 septembrie curent la Chisinau va avea loc un seminar national privind protectia soiurilor de plante in Republica Moldova, cu participarea dlui Rolf JORDENS, Vicesecretar general al Uniunii Internationale pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante (UPOV).

Colaborarea la nivel national tine in mare parte de activitatea de promovare a sistemului de protectie a proprietatii intelectuale, precum si de diseminare a cunostintelor privind avantajele si beneficiile pe care le pot avea agentii economici urmare obtinerii drepturilor exclusive, activitate efectuata sub egida Guvernului Republicii Moldova si in comun cu alte autoritati ale administratiei publice centrale, institutii si organizatii, in baza acordurilor bilaterale de colaborare dintre AGEPI si Academia de Stiinte a Moldovei, un sir de universitati, Camera de Comert si Industrie, CIE „Moldexpo”, Ministerul Economiei si Comertului, Serviciul Vamal etc.

Un loc important in activitatea AGEPI il ocupa pregatirea si perfectionarea cadrelor in domeniu, inclusiv a consilierilor, reprezentantilor in proprietate industriala. Fiind un domeniu nou si important pentru Republica Moldova, cu un sistem complex de realizare a procedurii de brevetare/inregistrare a obiectelor de proprietate industriala, este necesar ca nivelul cunostintelor specialistilor care activeaza in domeniu sa corespunda cerintelor stabilite la nivel international, asigurandu-se astfel integrarea in sistemul unic international de protectie a proprietatii industriale.