2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Angajații Agenției pentru Protecția Consumatorilor, instruiți în domeniul proprietății intelectuale

13.05.2016

În perioada 11 - 13 mai 2016, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat un curs de instruire și perfecționare a cunostințelor colaboratorilor Agenției pentru Protecția Consumatorilor (APC) în domeniul proprietății intelectuale.

Cursul a fost organizat în scopul dezvoltării abilitaților necesare angajaților APC pentru asigurarea respectării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, în calitate de agenți constatatori ai încălcărilor în domeniul proprietății intelectuale.

Lecțiile s-au desfășurat atît la sediul APC, cît și al AGEPI. În cadrul cursului, specialiștii AGEPI au familiarizat participanţii cu aspecte teoretice și practice privind cadrul normativ-legislativ național și internațional în domeniul protecției obiectelor de proprietate industrială, și anume a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, invențiilor, indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, soiurilor de plante, precum și protecției dreptului de autor şi drepturilor conexe. De asemenea, specialiștii AGEPI au vorbit și despre mijloacele de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală și aspectele economice ale proprietății intelectuale.

A treia zi a cursului de instruire a avut loc la sediul AGEPI și a cuprins prezentări ale bazelor de date și resurselor informaționale AGEPI în domeniul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice precum și a brevetelor de invenție și soiurilor de plante.

Prezent la încheierea cursului de instruire, Directorul general adjunct al AGEPI, Andrei Popa, a subliniat importanța colaborării între cele două instituții privind protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Colaboratorii APC s-au arătat mulțumiți de informațiile prezentate de către specialiștii AGEPI, menționînd că vor utiliza cunoștințele acumulate în exercitarea atribuțiilor de serviciu și vor avea grijă să disemineze informația și prezentările și colegilor din teritoriu.

În final, Directorul general adjunct al AGEPI, Andrei Popa, a înmînat participanților certificate de absolvire a cursului de instruire „Protecția proprietății intelectuale în Republica Moldova. Aspecte practice”.