2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI si AITT au incheiat un acord de colaborare in domeniul promovarii proprietatii intelectuale

28.05.2012

La 24 mai curent, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI), reprezentata de dna Lilia BOLOCAN, Director general AGEPI, si Agentia pentru Inovare si Transfer Tehnologic (AITT), in persoana dlui Roman CHIRCA, Director general AITT, au incheiat un acord de colaborare privind promovarea proprietatii intelectuale.

Cele doua institutii vor coopera in scopul promovarii avantajelor concurentiale, pe care le ofera protectia si valorificarea obiectelor de proprietate intelectuala, pentru mediul de afaceri al Republicii Moldova.

Partile isi vor conjuga eforturile in vederea familiarizarii institutiilor din sfera stiintei si inovarii, intreprinderilor rezidente ale parcurilor tehnologice precum si mediului de afaceri autohton cu prevederile legislatiei in domeniul protectiei proprietatii intelectuale, sustinerii si stimularii procesului de valorificare a activelor nemateriale (brevete de inventie, marci, desene si modele industriale inregistrate etc.) de catre intreprinderile din republica, inclusiv din sectorul businessului mic si mijlociu, pe baza comercializarii si capitalizarii acestora.

Pentru atingerea obiectivelor preconizate in acordul incheiat, AGEPI si AITT au convenit sa colaboreze in domenii precum: implementarea serviciilor de prediagnoza in vederea identificarii solutiilor pentru asigurarea unui regim optim de protectie si utilizare a obiectelor de proprietate intelectuala la intreprinderile rezidente ale parcurilor tehnologice; scolarizarea managerilor si a contabililor institutiilor din sfera stiintei si inovarii, precum si a celor din intreprinderile rezidente ale parcurilor tehnologice, privind evaluarea proprietatii intelectuale si includerea capitalului intelectual in capitalul social si in bilantul contabil al acestor companii etc.

O directie aparte de colaborare o constituie instruirea cercetatorilor si inventatorilor in domeniul protectiei si utilizarii drepturilor de proprietate intelectuala prin organizarea de seminare, mese rotunde, ateliere de lucru specializate; facilitarea accesului institutiilor din sfera stiintei si inovarii cu orientare tehnologica la informatia relevanta din domeniul PI, la cercetarile documentare in literatura de brevete; schimbul de publicatii in domeniu etc., in scopul stimularii activitatilor de cercetare, inovare si dezvoltare tehnologica si absorbtiei de noi tehnologii.

Acordul in cauza este semnat de cele doua institutii pe o perioada de cinci ani, cu posibilitatea unei eventuale prelungiri a acestui termen.