2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a semnat un Memorandum de înţelegere cu Oficiul de Brevete din Israel

08.05.2018

Pe 7 mai curent, la Ierusalim, a fost semnat un Memorandum de înţelegere între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Oficiul de Brevete din Israel (ILPO). Semnarea a avut loc în cadrul Reuniunii Bilaterale la nivel de conducere AGEPI și ILPO, delegația Republicii Moldova fiind condusă de către Lilia Bolocan, Director General AGEPI.

Vizita delegației Republicii Moldova la Ierusalim a fost întreprinsă la invitația Directorului Oficiului de Brevete din Israel și a avut drept scop impulsionarea relațiilor bilaterale moldo-israeliene în domeniul proprietății industriale și stabilirea unui cadru de colaborare eficient și reciproc avantajos între oficiile de specialitate ale celor două țări. 

Relațiile dintre AGEPI și ILPO au o istorie de peste 20 de ani, primul Acord de colaborare dintre cele două oficii fiind semnat în 1995. Memorandumul actual vine să consolideze relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Israel în domeniul proprietății intelectuale și să contribuie la crearea unui parteneriat strategic între cele două instituţii de specialitate, inclusiv prin realizarea unor proiecte comune.

Pe parcursul vizitei, delegaţia AGEPI a avut ocazia să se familiarizeze cu activitatea Oficiului de Brevete din Israel, dar și să prezinte ultimele evoluţii și realizări în materie de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală (PI) înregistrate în Republica Moldova, să promoveze oportunitățile oferite de către sistemul național de brevete pentru industria inovativă. În cadrul Reuniunii au fost, de asemenea, identificate direcţiile prioritare ale colaborării dintre cele două oficii. Astfel, părțile au convenit să realizeze schimburi de informații, cunoștințe și experiențe pe toate domeniile de activitate ale oficiilor, inclusiv în materie de examinare și acordarea protecției, instruirea și perfecționarea cadrelor, promovarea cunoștințelor de proprietate intelectuală și creșterea culturii generale în domeniu etc. O atenție deosibită a fost acordată dezvoltării instituționale și tehnologizării oficiilor și agreată oportunitatea realizării unor transferuri de bune practici dintre cele două oficii. La finele vizitei sale la ILPO, Directorul General AGEPI l-a invitat pe omologul său israelian în Republica Moldova.