AGEPI prezintă bilanțul activității pentru anul 2018

01.04.2019

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță lansarea Raportului anual, care reflectă activitatea complexă și multilaterală a instituției pe parcursul anului 2018.

Din perspectiva perioadei reflectate în Raport, se conturează cel mai bine rolul și contribuția majoră a Agenției la dezvoltarea şi afirmarea în Republica Moldova a unui sistem de protecţie a proprietăţii intelectuale (PI) integru şi viabil, comparabil cu cele existente în ţările cu tradiţii îndelungate în domeniu. Printre cele mai semnificative evenimente și realizări se numără reformarea AGEPI din instituție publică în autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, demararea ultimei (celei de-a III-a) etape de implementare a Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, finalizarea cu succes a Proiectului UE de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” (Proiectul UE „SARDPI”), intrarea în vigoare pentru Republica Moldova a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate, inițierea unor amendamente în sensul reducerii termenelor de înregistrare/brevetare a unor obiecte de PI și stabilirii unor reguli clare privind gestiunea colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe, perfecţionarea reglementărilor ce vizează activitatea corpului de mandatari autorizaţi în PI, inclusiv aprobarea Codului de etică şi conduită al acestora etc.

Ediția curentă cuprinde date statistice relevante referitoare la rezultatele obținute în 2018, prezentate într-un format atractiv și dinamic, pe fiecare segment de activitate al AGEPI, și anume: examinarea cererilor și acordarea titlurilor de protecție pentru diverse obiecte de proprietate industrială (invenții, soiuri de plante, mărci, desene și modele industriale, indicații geografice), activitatea în domeniul dreptului de autor, în domeniul juridic, în domeniul promovării sistemului național de proprietate intelectuală, cooperării internaționale și integrării europene și managementului intern.

AGEPI a investit mari resurse și eforturi în promovarea sistemului de proprietate intelectuală, prioritare fiind creșterea gradului de cultură, sporirea nivelului de cunoaştere și dezvoltarea abilităților cetățenilor, în special ale tinerei generații, şi mediului de afaceri în domeniul proprietății intelectuale. În acest context, menționăm prima etapă a Campaniei naționale pentru elevi „Studierea proprietății intelectuale poate fi captivantă”, continuarea Campaniei naționale de sensibilizare a elevilor din cadrul instituțiilor preuniversitare din republică „Stop Pirateria și Contrafacerea”, organizate în parteneriat cu MECC și cu susținerea Proiectului UE „SARDPI”, organizarea Concursului de fotografie cu tema „Femei care inspiră” în contextul marcării Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale cu genericul „Puterea schimbării: Femeile în domeniul inovării și creativității” și altele.

Raportul conține și acțiunile prioritare ale AGEPI pentru anul 2019, menite să contribuie la dezvoltarea și creșterea performanțelor în toate domeniile de competență și să asigure continuitatea procesului de implementare a Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020.

Raportul anual de activitate al AGEPI pentru anul 2018 poate fi consultat la următoarea adresă: http://agepi.gov.md/ro/raport-anual/raport-anual-2018