2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a prezentat Studiul privind caile de imbunatatire a protectiei IG, DO si STG in Republica Moldova

05.03.2014

La finele lunii februarie curent, in cadrul  Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) a fost prezentat Studiul privind caile de imbunatatire a protectiei indicatiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) si specialitatilor traditionale garantate (STG) in Republica Moldova.

Scopul acestui studiu consta in evaluarea stadiului actual al sistemului de protectie a IG, DO si STG in Republica Moldova, a potentialului de producere a produselor ce pot fi comercializate sub o IG sau DO, sau in calitate de STG, a deficientelor si problemelor existente in domeniul dat si elaborarea unor  recomandari privind dezvoltarea si promovarea sistemului national de protectie a IG, DO si STG.

In calitate de autoritati responsabile pentru elaborarea Studiului au fost desemnate Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (MAIA), Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI), Academia de Stiinte a Moldovei (ASM), Ministerul Sanatatii (MS), Ministerul Culturii (MC), Ministerul Mediului (MM) si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor (MDRC). Reiesind din faptul ca obiectele Studiului – IG, DO si STG – tin de domeniul Proprietatii Intelectuale, AGEPI, in calitatea sa de institutie de specialitate in domeniul dat, si-a asumat rolul de coordonator al lucrarilor asupra Studiului.

La sedinta de prezentare a Studiului au fost prezenti Lilia Bolocan, Directorul general AGEPI, Svetlana Munteanu, Vicedirectorul general AGEPI, Simion Levitchi, Directorul Departamentului Marci, Modele si Desene Industriale (AGEPI), alte persoane responsabile din cadrul AGEPI, precum si reprezentanti ai MAIA, MS, MC, MM, MDRC, ASM, Camera de Comert a Republicii Moldova.

Avand in vedere ca sistemului de protectie a IG, DO si STG in Republica Moldova se afla in proces de consolidare, a fost consultata si practica altor tari, atat a celor cu un sistem robust si experienta bogata in domeniul dat, cat si a celor care au pasit pe aceasta cale relativ nu demult, dar au reusit sa realizeze performante in acest domeniu (Polonia, Georgia s.a.).

Una din principalele recomandari ale studiului pentru imbunatatirea starii de lucruri privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si specialitatilor traditionale garantate in Republica Moldova se refera la  implicarea activa a autoritatilor responsabile in consolidarea sistemului de protectie si dezvoltare a produselor cu valoare adaugata inalta la toate etapele necesare de parcurs, inclusiv la:

  • Identificarea/selectarea produselor eligibile pentru a fi desemnate cu IG si care poseda un potential comercial sporit pe pietele interne si externe, precum si a producatorilor acestor produse;
  • Constituirea grupurilor de producatori si altor operatori implicati, care vor fi pilonii sistemului de IG;
  • Dezvoltarea strategiei PI si de promovare (branding) pentru fiecare dintre produsele selectate;
  • Scolarizarea grupurilor de producatori in vederea dezvoltarii si promovarii produselor cu IG (pasii pentru dobandirea protectiei, componenta documentatiei, procedurile de control, avantaje si oportunitatile utilizarii simbolului national asociat IGP etc.);
  • Elaborarea si aprobarea caietului de sarcini, care stabileste regulile stricte ce urmeaza a fi respectate in vederea producerii produsului cu IG;
  • Protectia IG in tara si peste hotare (depunerea cererii de inregistrare a IG);
  • Elaborarea unui mecanism eficient de atribuire a dreptul de utilizare a IG in limitele stabilite si in conformitate cu standardele convenite;
  • Sensibilizarea factorilor de decizie, asociatiilor de producatori si autoritatilor administratiei publice locale cu privire la utilizarea adecvata a IG pentru promovarea si cresterea competitivitatii produselor.

Rezultatele studiului vor contribui la avansarea procesului de recunoastere si inregistrare a acestor instrumente eficiente de marketing, la utilizarea lor in scopul diversificarii exporturilor, cresterii volumului schimburilor comerciale, sporirii competitivitatii produselor autohtone si valorii adaugate a acestora etc.

Studiul privind caile de imbunatatire a protectiei indicatiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) si specialitatilor traditionale garantate (STG) in Republica Moldova este elaborat in conformitate cu punctul 1.3.1. al Planului de actiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei nationale in domeniul proprietatii intelectuale pana in anul 2020,aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012.