2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI prestează servicii de selectare și furnizare a informațiilor pentru obiectele de proprietate intelectuală

10.09.2020

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță despre aprobarea Instrucțiunilor privind prestarea serviciilor de selectare și furnizare, la cerere, a informațiilor analitice și/sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală (OPI).

Instrucțiunile stabilesc modul și condițiile de prestare de către AGEPI a serviciilor de selectare și furnizare, la cerere, a informațiilor analitice și/sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală, drepturile și obligațiile persoanelor implicate în activitatea de prestare a serviciilor.

Serviciile prestate de către AGEPI, în contextul prezentelor Instrucțiuni, constau în recepționarea cererii de selectare și furnizare a informației din domeniul protecției proprietății intelectuale, realizarea unei cercetări documentare în bazele de date gestionate de către AGEPI, precum și în cele internaționale la care AGEPI are acces și expedierea în adresa solicitantului serviciului a rezultatelor obținute de către Agenție în cadrul cercetării documentare, care sunt reflectate în rapoarte de cercetare documentară perfectate în modul corespunzător.

La cererea solicitantului serviciului, AGEPI prestează servicii de selectare și furnizare a informațiilor analitice și/sau de sinteză pentru următoarele OPI:

  • invenții;
  • soiuri de plante;
  • mărci;
  • desene și modele industriale;
  • indicații geografice/denumiri de origine/specialități tradiționale garantate;
  • drept de autor și drepturi conexe.

Pentru prestarea serviciilor de selectare și furnizare a informațiilor analitice și/sau de sinteză, solicitantul serviciului va depune la AGEPI o cerere de prestare a serviciilor, completată în limba de stat, pe un formular-tip, în funcție de OPI pentru care s-a solicitat serviciul.

Mai multe detalii privind prezentele instrucțiuni aflați aici: http://agepi.gov.md/ro/services/servicii-de-cercetare-documentar%C4%83