2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a participat la masa rotunda organizata de Biblioteca Stiintifica Medicala a Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie „N. Testemitanu"

03.05.2013

In scopul promovarii si diseminarii informatiei privind sistemul national de protectie a proprietatii intelectuale in randul cadrelor didactice si doctoranzilor, precum si in conformitate cu Programului activitatilor consacrate Zilei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, un grup de specialisti ai AGEPI a participat la lucrarile mesei rotunde cu tema „Creativitatea - Noua Generatie", organizata pe 29 aprilie 2013, la Biblioteca Stiintifica Medicala a Universitatii de Medicina si Farmacie „N. Testemitanu".

Masa rotunda „Creativitatea - Noua Generatie", desfasurata la Biblioteca Stiintifica Medicala, Centrul de Informare INFOMEDICA, a fost moderata de catre Eugenia Groza, sef Sectie inovare, marketing si transfer tehnologic, Directia stiinta, USMF „Nicolae Testemitanu". Invitat de onoare la lucrarile mesei rotunde a fost inventatorul Gheorghe Nicolau, dr. habilitat, profesor universitar, sef Catedra stomatologie terapeutica, USMF, iar participanti - studenti, rezidenti si doctoranzi ai Universitatii.

Reprezentantii Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova au prezentat rapoarte privind protectia proprietatii intelectuale in domeniul medicinii, bazele de date in domeniul brevetelor si rolul inventiilor in dezvoltarea economica a tarii.

Viorel Iustin, sef Sectie chimie, biologie, medicina, Departamentul inventii si soiuri de plante, AGEPI, a familiarizat studentii cu obiectele unei inventii brevetabile, conditiile de brevetabilitate a inventiei, brevetul de inventie si brevetul de inventie de scurta durata, obiectele excluse de la brevetare, obiecte care nu sunt considerate inventii, inventiile excluse de la brevetare, drepturile titularului de brevet s.a.

Petru Grosu, director adjunct al Departamentului inventii si soiuri de plante, AGEPI, a informat participantii despre utilizarea informatiei de brevet si bazele de date disponibile pe site-ul AGEPI, metodele de lucru cu ele, posibilitatile de cautare a informatiei necesare, brevetele existente in aceste baze de date etc.

Despre rolul inventiilor in dezvoltarea economica a relatat Iurie Badar, sef Directie economie si finante, AGEPI, specificand tipologia PI, factorii ce determina necesitatea protectiei juridice a produselor intelectuale, premizele tranzitiei inovationale spre cresterea economica, specificul inovarii, principalele obiective ale tranzitiei inovationale, managementul adecvat al PI etc.

De asemenea, in cadrul mesei rotunde s-a discutat posibilitatea de acces la Programul ARDI (The Access to Research for Development and Innovation/ Acces la cercetare pentru dezvoltare si inovare), coordonat de catre Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale in cooperare cu partenerii din cadrul industriilor editoriale (raportor - Silvia Ciubrei, director adjunct, Biblioteca Stiintifica Medicala, USMF "Nicolae Testemitanu"). De mentionat ca Programul ARDI are scopul de a spori accesul tarilor in curs de dezvoltare la informatia tehnica si stiintifica din diverse domenii ale stiintei si tehnologiei. In prezent, prin intermediul Programului ARDI cercetatorii din 107 tari in curs de dezvoltare au acces la peste 10 mii de reviste stiintifice, carti si alte lucrari referative, asigurat de 17 editori.

Detalii despre Programul ARDI puteti gasi pe adresa: http://www.wipo.int/ardi/en/

In final, specialistii AGEPI au repartizat studentilor, rezidentilor si doctoranzilor materiale promotionale in domeniul proprietatii intelectuale.