AGEPI a participat la cea de-a 29-a sesiune a Comitetului de Experți al Uniunii de la Nisa

07.05.2019

În perioada 29 aprilie – 3 mai 2019 la sediul Organizației  Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), Geneva, Elveția, s-a  desfășurat cea de-a 29-a sesiune a Comitetului de Experți al Uniunii de la Nisa (Comitetul CLIM/CE/29) privind introducerea modificărilor şi completărilor în Clasificarea Internaţională a Produselor şi Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS). Începând cu anul 2013 sesiunile se desfășoară o dată pe an. Comitetul decide cu privire la eventualele modificări ce urmează a fi operate în CIPS, care sunt publicate sub formă de noi ediții la fiecare cinci ani și noi versiuni în fiecare an.

La lucrările Comitetului CLIM/CE/29 au participat reprezentanți din 39 de state membre ale Uniunii, reprezentanți din 12 state în calitate de observatori și reprezentanți din 5 organizații internaționale guvernamentale și nonguvernamentale.

Republica Moldova a fost reprezentată de Victoria Pulbere, șef Secție mărci naționale din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

Sesiunea a fost deschisă de către Francis Gurry, Director General al OMPI, care a adresat un mesaj de salut participanților la eveniment, lucrările fiind moderate de Monique Choiniere (Statele Unite ale Americii) în calitate de președinte.

Timp de cinci zile au fost examinate documentele în corespundere cu Agenda de lucru (CLIM/CE/29/1 PROV.). În cadrul Comitetului s-a examinat modificarea, completarea, excluderea unor termeni existenți şi adăugarea termenilor noi pentru întreaga listă de produse/servicii din CIPS.

Tabelul cumulativ cu propunerile de modificare și analiza detaliată a modificărilor propuse poate fi accesat pe adresa  https://www3.wipo.int/classifications/nef/nef-projects/ce292/ce292-a02_ibva.pdf.

La fel, au fost examinate și propunerile transferate din cadrul sesiunii anterioare (https://www3.wipo.int/classifications/nef/nef-projects/ce292/ce292-a01_ibpr.pdf).

De asemenea, în cadrul reuniunii a fost discutată modificarea termenilor din rezumatele claselor 37, 38, 39, 40, 42, 44 şi, respectiv, a notelor explicative ale claselor menționate de produse și servicii.

 Pe parcursul sesiunilor precedente s-a menționat că în ultimii ani a crescut tendința de a introduce în CIPS denumiri de produse naționale, regionale (de obicei, produse alimentare). S-a prezentat propunerea comună a Franței, Italiei, Elveției şi Regatului Unit, prin care s-a solicitat adoptarea unei politici clar "convenite". Astfel, s-a stabilit că fiecare termen trebuie să fie unul bine-cunoscut şi definit sau înțeles într-un mod care să permită o clasificare clară. Termenul trebuie să se regăsească în unele din dicționarele Oxford Dictionaries, Cambridge Dictionaries, Collins Dictionaries etc.

În cadrul acestei sesiuni s-a examinat şi solicitarea prezentată de SUA privind restructurarea potențială a clasei 09, deoarece odată cu dezvoltarea domeniilor tehnologice, științifice și de cercetare, această clasă a devenit foarte voluminoasă. În urma discuțiilor și propunerilor înaintate de către Oficiul de Brevete şi Mărci al Statelor Unite (USPTO) s-a decis revizuirea clasei 09.

De asemenea, una din preocupările Comitetului reprezintă activitatea în viitor a modulului e-forum Nice Classification, cât şi modalitățile de completare online a documentelor relevante. În acest context în cadrul ședinței a fost prezentat raportul privind sistemele IT utilizate în raport cu CIPS.

Toate modificările acceptate în cursul sesiunii actuale vor intra în vigoare  de la 1 ianuarie 2020  (NCL(11-2020)).