2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI participă la festivităţile de consemnare a semicentenarului UTM

24.10.2014

Cu prilejul aniversării de 50 de ani de la fondarea Universității Tehnice a Moldovei (UTM), pe parcursul săptămânii 20-25 octombrie 2014 se desfăşoară festivităţi de consemnare a semicentenarului UTM sub genericul „50 de ani de învăţământ superior ingineresc”.În cadrul evenimentelor jubiliare din 24 octombrie curent, directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Lilia Bolocan a adresat felicitări din numele colectivului AGEPI, menționând că istoria UTM a cunoscut o frumoasă dezvoltare ascendentă, rămânând mereu în avangarda învăţământului superior din ţara noastră şi constituind principala forjerie de cadre în domeniul ingineriei, energeticii, mecanicii, informaticii, telecomunicaţiilor, industriei, precum şi în alte diverse domenii ale economiei naţionale. Actualmente Universitatea Tehnică a Moldovei contribuie esenţial la formarea intelectualităţii tehnice şi elitei ştiinţifice naționale.Dna Lilia Bolocan a specificat în cuvântarea sa că AGEPI apreciază în mod deosebit rezultatele ştiinţifice ale specialiştilor de la UTM, care şi-au găsit reflectarea în peste 315 brevete de invenţie, dintre care 90 – acordate doar în ultimii 5 ani. Performanţele celor 281 de inventatori universitari au fost apreciate cu sute de medalii de aur, argint şi de bronz, obţinute la diferite expoziţii şi concursuri naţionale şi internaţionale. Fiind membră a Reţelei Universităţilor din Regiunea Mării Negre, UTM se încadrează perfect într-un spaţiu universitar, care va deveni implicit şi o parte a spaţiului universitar unic al Europei. Directorul general AGEPI a urat colaboratorilor UTM – exponenţi de vază ai poporului nostru, împlinire personală şi profesională, continuitate pe potrivă în toate iniţiativele științifice și de cercetare.