2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI participă la cea de-a 56-a rundă de reuniuni ale statelor membre ale OMPI

04.10.2016

Delegația Republicii Moldova condusă de Andrei Popa, Directorul General adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), participă la cea de-a 56-a Rundă de Adunări ale statelor membre ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI), care se desfășoară în perioada 3–11 octombrie, la Geneva, Elveţia.

Din componența delegației Republicii Moldova fac parte, de asemenea, E.S. Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, reprezentant permanent al Misiunii Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU, Tudor Ulianovschi, Diana Stici, șef Direcție juridică AGEPI și Dina Gașco, șef Secție economie, contabilitate și audit AGEPI.

În cadrul actualei runde de adunări, reprezentanții celor 189 state membre OMPI au fost invitați să participe la soluţionarea problemelor cu care se confruntă sistemul de proprietate intelectuală la etapa actuală, precum și să aprobe o serie de documente vitale pentru funcționarea organizației. De asemenea, vor fi trasate direcţiile generale de dezvoltare în perspectivă ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală şi vor fi abordate problemele stringente cu care se confruntă organele şi uniunile administrate de OMPI la etapa actuală.

Totodată, potrivit agendei reuniunii, grupurile regionale şi statele membre ale OMPI vor prezenta informații cu referire la subiectele incluse în agendă, precum şi priorităţile acestora cu referire la dezvoltarea şi consolidarea sistemului internaţional, regional şi naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale.

Cea de-a 56-a rundă de reuniuni anuale a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale a fost deschisă de către Directorul general OMPI, Francis Gurry, care a menţionat interesul sporit față de proprietatea intelectuală la nivel mondial. Francis Gurry a raportat progresele din domeniul serviciilor de proprietate intelectuală la nivel global înregistrate de organizație, pe parcursul anului trecut, și a subliniat faptul că cea mai mare provocare cu care se confruntă OMPI este "complexitatea", având în vedere rolul proprietății intelectuale într-o lume în care valoarea rezultă din activele intelectuale și în care tehnologia și inovația se dezvoltă la viteze accelerate.

Delegația Republicii Moldova s-a aliniat declarației Grupului regional al Țărilor Europei Centrale și Statelor Baltice, din care face parte, apreciind activitatea desfășurată de Secretariatul OMPI și statele membre în asigurarea stabilității politice și financiare a organizației, eforturile care vizează îmbunătățirea în continuare a guvernanței instituționale și sistemele de înregistrare administrate de OMPI etc.. Reprezentanții Republicii Moldova la Adunarea Generală a OMPI au menționat realizările şi prioritățile țării noastre în domeniul consolidării sistemului național de protecție și de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Declarația Republicii Moldova a fost prezentată audienţei în prima zi a reuniunii de către E.S. Ambasadorul Tudor Ulianovschi.

Declarația integrală a Directorului general al OMPI poate fi accesată aici: https://www.youtube.com/watch?v=9ycFfaDcEf4&feature=youtu.be.