2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI obligă organizațiile de gestiune colectivă să-și onoreze angajamentele

26.01.2018

În perioada lunilor octombrie – decembrie 2017, Comisia de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a efectuat controlul general anual privind activitatea organizațiilor de gestiune colectivă din Republica Moldova, pentru anul 2016.

Astfel, în perioada 06 noiembrie – 15 decembrie 2017, a fost efectuat controlul general anual privind activitatea AO Asociația Națională ”Copyright” (ANCO) pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016. În rezultatul expirării perioadei de efectuare a controlului, Comisia de control a întocmit Actul de control nr. 17/2 din 27.12.2017 privind controlul general anual al activității Asociației Obștești Asociația Națională ”Copyright”(ANCO) pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016.

În perioada 23 octombrie – 15 decembrie 2017, comisia a efectuat controlul general anual privind activitatea ORDA pentru anul 2016. Astfel, în rezultatul expirării perioadei de efectuare a controlului, Comisia de control a întocmit Actul de control nr. 16/1 din 27.12.2017 privind controlul general anual al activității Oficiului Republican al Dreptului de Autor (ORDA) pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016.

Ulterior, Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a AGEPI, a emis Decizia nr. 18/112 din 19.01.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-32 din 26.01.2018), prin care a obligat:

  • Până la data de 1 martie 2018, Asociația Obștească Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA) să achite titularilor de drepturi, membri ai ORDA, suma de 475 905,09 lei, reieșind din faptul că, din remunerația acumulată în anul 2016 (1 154 336,47 lei) ORDA trebuia să rețină 33% (380 931,04 lei) pentru  cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum şi sumele destinate unor fonduri speciale create de organizaţie, restul sumei urmând a fi repartizată și achitată titularilor de drepturi.
  • Până la data de 1 martie 2018, Asociația Obștească Asociația Națională ”Copyright” (ANCO) să achite titularilor de drepturi ai ANCO suma de 958 775,75 lei, reieșind din faptul că, din remunerația acumulată în anul 2016 (3 730 296,61 lei) ANCO trebuia să rețină un comision pentru administrarea drepturilor de 40% (1 492 118,64 lei), restul sumei urmând a fi repartizată și achitată titularilor de drepturi.
  • Până la data de 1 mai 2018, organizațiile de gestiune colectivă ORDA și ANCO să implementeze recomandările Comisiei de control al activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe din cadrul AGEPI, expuse în Actul de control nr. 16/1 din 27.12.2017 privind controlul general anual al activității Oficiului Republican al Dreptului de Autor (ORDA) pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016 şi în Actul de control nr. 17/2 din 27.12.2017 privind controlul general anual al activității Asociației Obștești Asociația Națională ”Copyright” (ANCO) pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală recomandă autorilor să fie activi implicați în monitorizarea gestionării drepturilor care le aparțin.