AGEPI lansează consultări publice

18.02.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, AGEPI lansează consultările publice pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la Platforma informaţională în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, prin care urmează să fie instituită o platformă informaţională în domeniul PI, formată din Sistemul informaţional în domeniul obiectelor de proprietate intelectuală (SI e-OPI) şi Sistemul informaţional „Registrul cererilor de intervenţie” (SI e-RCI ), având drept scop îmbunătăţirea comunicării şi coordonării instituţionale prin automatizarea procesului de colectare şi transmitere a datelor relevante procedurii de aplicare a mecanismelor de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile implicate în implementarea legislaţiei privind drepturile de proprietate intelectuală din Republica Moldova.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului nominalizat, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de  04.03.2019, la adresele electronice: daniela.morari@agepi.gov.md; corina.cristea@agepi.gov.md. Pentru detalii puteți apela: 022-400-652, 022-400-562.