2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI lansează consultări publice

09.07.2018

În scopul perfecționării cadrului normativ din domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, precum și reieșind din necesitatea asigurării realizării eficiente a prevederilor legale pe segmentul gestiunii colective, în temeiul Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), lansează consultările publice pe marginea proiectelor de metodologii privind stabilirea remuneraţiei cuvenite titularilor dreptului de autor şi titularilor drepturilor conexe pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor și a drepturilor conexe.

Astfel, întru eficientizarea procesului de elaborare a actelor normative, părțile interesate pot prezenta/expedia propunerile de rigoare asupra următoarelor proiecte de metodologii privind remunerația datorată pentru valorificarea operelor și/sau obiectelor drepturilor conexe prin:

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului nominalizat, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de 23.07.2018, prin intermediul poștei electronice, la adresele de e-mail indicate mai sus sau la sediul AGEPI, str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024.