2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a lansat platforma e-learning pentru cursurile de proprietate intelectuală

01.03.2019

Începând cu 01.03.2019, AGEPI lansează platforma (e-learning), care va permite încărcarea cursurilor specializate de instruire on-line în domeniul proprietății intelectuale (PI) pentru diverse categorii de utilizatori: elevi, studenți, profesori, cercetători, precum și pentru autorități publice cu responsabilități în aplicarea drepturilor de PI, mediul de afaceri.

Odată cu lansarea acestei platforme, se lansează și primul curs de instruire la distanță ”Cum se protejează drepturile de proprietate intelectuală în Republica Moldova”. Acesta oferă o viziune generală asupra principiilor fundamentale ale dreptului de proprietate intelectuală și este indispensabil pentru desfășurarea unor cursuri mai avansate de studii în acest domeniu specific.

Cursul conține mai multe module:

  • Introducere în domeniul Proprietăţii Intelectuale;
  • Brevete;
  • Mărci;
  • Desene/modele industriale;
  • Drept de autor și drepturi conexe.

Fiecare modul este însoțit de un instrument de autoevaluare, care are menirea de a ajuta participanții să-și evalueze nivelul de cunoștințe și progresele obținute, precum și capacitatea de a le aplica. Cursul conține, de asemenea, un test final care permite evaluarea cunoștințelor dobândite în cadrul întregului curs. În cazul finalizării cu succes a tuturor modulelor de curs, participantul va obține un certificat confirmativ.

Atît platforma (e-learning) cît și cursul de instruire la distanță lansat au scopul  de a perfecționa și moderniza procesul de instruire în domeniul PI, de promovare şi diseminare a informaţiei privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova.

Odată cu lansarea acestor instrumente, învățarea în domeniul PI va fi nu doar utilă dar și accesibilă, orice persoană interesată va putea vizualiza și parcurge gratuit cursul de instruire. Pe viitor, vor fi dezvoltate și alte cursuri de instruire la distanță în domeniul PI.

Folosirea de către AGEPI a noilor tehnologii și mijloace de informare în promovarea domeniului de proprietate intelectuală, oferă noi oportunități de învățare, creând suportul necesar pentru dezvoltarea abilităților și obținerea de noi cunoștințe, precum și creșterea nivelului de cultură în domeniul dat.

Aici puteți accesa platforma http://elearning.agepi.gov.md 

Platforma (e-learning) a fost elaborată cu suportul experților europeni în cadrul proiectului Uniunii Europene de asistență ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova. La elaborarea acestei platforme au fost consultate cele mai bune practici de instruire la distanță existente în țările Uniunii Europene precum și practica bogată de instruire existentă în cadrul OMPI.