2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a eliberat certificatul de înregistrare a mărcii cu numărul 30 000

11.09.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a eliberat certificatul de înregistrare a mărcii cu numărul 30 000. Este vorba despre marca , iar grupul de titulari este format din Tudor Darie, Vasile Galușca, Sergiu Galușca și Dumitru Ciorici.

Certificatul pentru marca , a fost înmânat în cadrul festivității oficiale dedicate aniversării a 25-a a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care s-a desfășurat pe 8 septembrie, la Palatul Republicii.

Menționăm că, mărcile alcătuiesc cea mai mare parte a obiectelor de proprietate industrială pentru care se solicită protecție în Republica Moldova. În perioada 1993 – 2016, la AGEPI, au fost depuse peste 119 mii cereri prin care a fost solicitată protecția mărcilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Înregistrarea mărcii reprezintă un pas important în activitatea oricărui agent economic, deoarece îi conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este unicul în drept să folosească marca şi este de asemenea în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţământul său un semn identic ori similar cu marca sa dacă persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii. De asemenea, marca reprezintă și un garant al calității produselor și al serviciilor pentru consumatori.