2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a editat două broșuri jubiliare

11.09.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a editat două broșuri jubiliare cu ocazia celei de-a 25-a aniversări de la fondarea instituției și crearea sistemului național de proprietate intelectuală.

Este vorba despre lucrările “25 de file din istoria Sistemului național de proprietate intelectuală” și “Proprietatea intelectuală în cifre”.

În prima broșură sunt reflectate principalele repere istorice ce reflectă dezvoltarea și consolidarea sistemului naţional de proprietate intelectuală prin eforturile conjugate ale tuturor actorilor implicați în edificarea lui: instituții și autorități publice responsabile de protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, mandatari autorizați, inventatori și cercetători, autori ai creațiilor intelectuale etc. Un sistem de proprietate intelectuală eficient, armonizat la standardele internaționale în domeniu, poate fi un instrument puternic de dezvoltare economică și de progres social și cultural al Republicii Moldova. Lucrarea mai conține și un CD cu filmul promoțional dedicat 25 de ani de activitate AGEPI. 

Broșura “25 de file din istoria Sistemului național de proprietate intelectuală” a fost produsă cu suportul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană, „Suport pentru Asigurarea Respectării Drepturilor de Proprietate Intelectuală”.

În publicația “Proprietatea intelectuală în cifre” este reflectată dinamica celor mai importanți indicatori statistici privind funcționarea sistemului național de proprietate intelectuală în Republica Moldova, a cărui organizare și gestionare este efectuată de AGEPI.

Datele statistice prezentate cuprind perioada anilor 1993-2016 și se referă în special la: depunerea cererilor de protecție și protecția acordată pentru diferite obiecte de proprietate intelectuală (invenții, mărci, desene și modele industriale, soiuri de plante, indicații geografice și denumiri de origine, dreptul de autor și drepturi conexe), menținerea în vigoare a titlurilor de protecție acordate, activitatea de brevetare/înregistrare de către solicitanții naționali și străini, domeniile de interes ale solicitanților, originea geografică a obiectelor de proprietate intelectuală protejate pe teritoriul Republicii Moldova, protecția obiectelor de proprietate intelectuală de către solicitanții naționali  peste hotarele țării ș.a.

Broșurile menționate pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/78.