2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI anunta lansarea consultarilor publice pe marginea listei IG ale UE propuse spre protectie pe teritoriul RM

07.05.2014

AGEPI a publicat in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI) nr. 4 , 2014, Avizul informativ privind lansarea consultarilor publice pe marginea listei indicatiilor geografice (IG) ale UE propuse spre protectie pe teritoriul Republicii Moldova.Aceste consultari publice sunt initiate in scopul executarii prevederilor Acordului dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana cu privire la protectia indicatiilor geografice ale produselor agricole si alimentare, incheiat la Bruxelles la 26 iunie 2012, ratificat prin Legea Republicii Moldova nr. 317 din 27.12.2012 si intrat in vigoare la 01.04.2013 (in continuare – Acord), si in conformitate cu decizia din 22.01.2014 a Comitetului Mixt instituit in temeiul art. 11 din Acordul mentionat.In conformitate cu prevederile Acordului, prin "indicatii geografice" se inteleg indicatiile, astfel cum sunt definite in articolul 22 alineatul (1) al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert (Acordul TRIPS), care includ si "denumirile de origine".In termen de 2 luni din data publicarii listei indicatiilor geografice ale UE, orice persoana care are un interes legitim, poate formula o opozitie cu privire la acordarea protectiei, prin depunerea unei declaratii motivate la AGEPI.Declaratiile de opozitie sunt admisibile numai in cazul in care acestea sunt primite in termenul mentionat si in cazul in care demonstreaza, conform criteriilor prevazute in Anexa II la Acord, ca denumirea propusa spre protectie: 

  • ar intra in conflict cu denumirea unui soi de plante, inclusiv cu denumirea unui soi de struguri de vinificatie sau a unei rase de animale si, in consecinta, poate induce consumatorul in eroare cu privire la adevarata origine a produsului;
  • ar intra in conflict cu o denumire omonima care ar lasa consumatorului impresia gresita ca produsele sunt originare dintr-un alt teritoriu;
  • avand in vedere reputatia si renumele unei marci, precum si perioada de timp in care aceasta a fost utilizata, ar putea induce in eroare consumatorul cu privire la adevarata identitate a produsului;
  • ar periclita existenta unei denumiri total sau partial omonime sau a unei marci sau a unor produse comercializate in mod legal timp de cel putin cinci ani inainte de data publicarii avizului informativ;
  • ar intra in conflict cu o denumire considerata generica.

 Criteriile mentionate, in cazul drepturilor de proprietate intelectuala, vor fi evaluate in raport cu teritoriul Republicii Moldova.Depunerea opozitiilor impotriva acordarii protectiei indicatiilor geografice din Uniunea Europeana, publicate in BOPI, nu este supusa taxelor sau conditiilor de forma.