2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță inițierea procedurii de dare în locațiune a activelor neutilizate

09.04.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice și Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, precum și în scopul asigurării condițiilor corespunzătoare de muncă pentru angajați, AGEPI organizează repetat procesul de selectare a locatarului (agenți economici care prestează servicii de alimentație publică) în scopul dării în locațiune a spațiului nelocativ cu suprafața totală de 136,15 m2, a terasei cu suprafața totală de 59,83 m2, a tehnicii și inventarului (active neutilizate) destinate pentru activitatea cantinei. Bunurile menționate sunt amplasate în incinta AGEPI, iar procedura de selectare a locatarului se va efectua prin negocieri directe.

Agenții economici interesați de participare la procedura negocierilor directe în privința locațiunii bunurilor sus-menționate, urmează să depună o cerere, conform formularului până la data de 15.04.2019 ora 12:00.

Familiarizarea cu bunurile propuse în locațiune, amplasarea lor, se va efectua la sediul AGEPI, de luni până vineri între orele 8:30 și 17:00.

Formularul cererii de participare la procedura de negocieri directe poate fi descărcat aici.

Persoana de contact: Vadim Ursu, Șef Direcție Management Instituțional, tel. 022400642, mob. 079928202.