2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Actiuni privind realizarea Proiectului Twinning „Suport pentru implementarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova”

06.12.2011

In perioada 28 noiembrie–2 decembrie curent, la AGEPI au avut loc trei misiuni ale expertilor europeni in scopul realizarii Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova”.

In cadrul primei misiuni (28-30 noiembrie) s-a desfasurat „Seminarul de instruire in domeniul protectiei noilor soiuri de plante”, la care au participat specialisti ai Departamentului inventii si soiuri de plante, AGEPI, reprezentanti ai Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, Inspectoratului Semincer de Stat, Institutului de Fitotehnie „PORUMBENI”, Institutului de Cercetari Stiintifice pentru Culturile de Camp „Selectia”, Institutului de Genetica si Fiziologie a Plantelor al ASM, Institutului de Horticultura si Tehnologii Alimentare.

Expertii europeni, Adriana PARASCHIV, expert in domeniul protectiei noilor soiuri de plante, si Maria Camelia MlREA, examinator, Directia brevete de inventie de la Oficiul de Stat pentru Brevete si Marci din Romania (OSIM), au prezentat comunicari ce tin de protectia si inregistrarea noilor soiuri de plante.

Participantii la seminar s-au familiarizat cu avantajele protectiei legale a soiurilor de plante, cu directivele europene privind protectia soiurilor, cererea de protectie comunitara si procedurile pentru acordarea certificatului comunitar, strategia privind testarea soiurilor in vederea stabilirii criteriilor DUS (distinctivitate, uniformitate, stabilitate), regulile referitoare la producerea, certificarea, comercializarea semintelor si a materialului de plantat, importanta exercitarii drepturilor de proprietate intelectuala ale amelioratorilor in vederea stimularii procesului de selectie a noilor soiuri de plante.

***

In perioada 28 noiembrie-16 decembrie se desfasoara „Seminarul de formare a formatorilor” (in 2 etape). Prima etapa a avut loc in perioada 28 noiembrie-2 decembrie, avand drept scop instruirea unei echipe de formatori in vederea insusirii unor aptitudini metodologice de predare, elaborare si organizare a unor seminare, traininguri, cursuri in diferite domenii ale activitatii social-economice, inclusiv in domeniul implementarii si respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova.

La trainingul nominalizat au participat reprezentanti ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, Serviciului Vamal, AGEPI. Ca experti-formatori in cadrul acestei activitati au evoluat expertii europeni Stephen Ruffle, instructor, Oficiul pentru inventii si Marci din Danemarca (DKPTO), si David Woolard, formator, consultant in administrarea resurselor umane, fost evaluator in cadrul Institutului Natiunilor Unite pentru Instruire si Cercetare (UNITAR).

Pe parcursul celor doua misiuni, formatorii urmeaza sa insuseasca competente didactice avansate in domeniul metodologiei de predare si pregatire a unei sesiuni de instruire. De asemenea, participantii se familiarizeaza cu modul in care urmeaza a fi utilizate diferite instrumente de instruire profesionala: demonstratii, documente, inregistrari audio, precum si abilitatile pe care trebuie sa le posede un formator. Programul de instruire a formatorilor a insumat si exercitii practice menite sa aprofundeze cunostintele acestora.

La finele seminarului participantii vor obtine certificate care atesta instruirea in acest domeniu.

***

Tot in aceasta perioada a avut loc cea de-a doua misiune din cadrul Componentei 3 a Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova”, carea constat in instruirea specialistilor AGEPI in vederea elaborarii unor campanii de sensibilizare a publicului cu privire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuala,prevenirea si combatereafenomenelor de contrafacere si piraterie in Republica Moldova, cu participarea expertilor danezi Marianne Helledi Knudsen, consilier principal, Departamentul Proiecte Internationale, si Annette Hoeghsonnich, coordonator de proiecte privind comunicarea in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala, DKPTO.

Pe parcursul acestei misiuni specialistii AGEPI au elaborat impreuna cu expertii danezi un Plan de comunicare consacrat unei Campanii nationale anticontrafacere/antipiraterie, au stabilit grupurile-tinta ale campaniei, au determinat lista eventualilor parteneri de proiect, au intocmit un plan detaliat de actiuni cu referire la organizarea si desfasurarea campaniei, au examinat costurile si riscurile legate de aceste actiuni etc.

Campania nationala „STOP contrafacerea si pirateria” urmeaza sa demareze in luna aprilie 2012.