2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Acord de colaborare intre Guvernul Republicii Moldova si Organizatia Eurasiatica de Brevete privind protectia juridica a inventiilor pe teritoriul Republicii Moldova

11.04.2012

  In perioada 11-12 aprilie curent, la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) va avea loc vizita oficiala a delegatiei Oficiului Eurasiatic de Brevete (OEAB), condusa de dl Alexandr GRIGORIEV, Presedintele Oficiului Eurasiatic de Brevete.

Scopul vizitei este semnarea Acordului de colaborare intre Guvernul Republicii Moldova si Organizatia Eurasiatica de Brevete in domeniul protectiei juridice a brevetelor de inventie dupa denuntarea de catre Republica Moldova a Conventiei Eurasiatice de Brevete[1].  Evenimentul dat va avea loc pe 12 aprilie curent, la orele 11:00, in incinta AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1).

Din numele Republicii Moldova Acordul de colaborare va fi semnat de dna Lilia BOLOCAN, Director general AGEPI, care detine depline puteri pentru semnarea Acordului mentionat, iar din numele Organizatiei Eurasiatice de Brevete Acordul va fi semnat de catre dl Alexandr GRIGORIEV, Presedintele Oficiului Eurasiatic de Brevete[2].

Prin semnarea Acordului mentionat, Republica Moldova si Organizatia Eurasiatica de Brevete recunosc preocuparea comuna fata de respectarea drepturilor si intereselor legitime ale solicitantilor si ale titularilor de brevete eurasiatice, isi exprima dorinta de a continua colaborarea in domeniul protectiei inventiilor, precum si instituie unele prevederi ce ar reglementa drepturile solicitantilor si titularilor de brevete eurasiatice dupa denuntarea Conventiei de catre un stat contractant, care lipsesc actualmente in Conventia eurasiatica privind brevetele.

Astfel, in conformitate cu prevederile Acordului care urmeaza a fi semnat, Republica Moldova recunoaste pe teritoriul sau efectul brevetelor eurasiatice, eliberate anterior datei de intrare in vigoare a denuntarii de catre tara noastra a Conventiei eurasiatice de brevete (26 aprilie 2012), pâna la expirarea termenului de valabilitate a acestor brevete sau pâna la aparitia altor circumstante juridice care ar conduce la incetarea valabilitatii lor. Totodata, Republica Moldova recunoaste pe teritoriul sau efectul brevetelor eurasiatice, eliberate dupa data intrarii in vigoare a denuntarii de catre Republica Moldova a Conventiei eurasiatice de brevete, in baza cererilor eurasiatice, a caror data de depozit este anterioara datei de 26 aprilie 2012, pâna la expirarea termenului de valabilitate a acestor brevete sau pâna la aparitia altor circumstante juridice care ar conduce la incetarea valabilitatii lor.

Aceste obligatii rezulta si din art. 3 al Legii nr. 78 din 21 aprilie 2011 privind denuntarea Conventiei eurasiatice privind brevetele.

Responsabili de realizarea Acordului sunt Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova si Oficiul Eurasiatic de Brevete.

Pe 12 aprilie curent, la AGEPI va avea loc o intrevedere bilaterala a delegatiei OEAB cu conducerea AGEPI, in cadrul careia se vor  purta discutii asupra unui viitor Acord de colaborare intre AGEPI si Oficiul Eurasiatic de Brevete.


[1] Conventia eurasiatica privind brevetele a fost denuntata prin Legea nr. 78 din 21 aprilie 2011 pentru denuntarea Conventiei eurasiatice privind brevetele (Publicata in „Monitorul Oficial al RM” Nr. 83-85/ 215 din 20.05.2011). Denuntarea intra in vigoare la 26 aprilie 2012.

[2] Hotarârea Guvernului nr.178 din 23.03.2012pentru initierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare intre Guvernul Republicii Moldova si Organizatia Eurasiatica de Brevete in domeniul protectiei juridice a brevetelor de inventie si acordarea deplinelor puteri doamnei Lilia Bolocan, Director general al Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala.