2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

”Lecturi AGEPI” și-a închis lucrările celei de-a XVII-a ediții

23.04.2015

Astăzi, 23 aprilie 2015, la AGEPI au luat sfîrșit lucrările Simpozionul științifico-practic anual ”Lecturi AGEPI”, ediția a XVII-a.

În cadrul celei de-a doua zile de lucru a Simpozionului s-au pus în discuție subiecte ce țin de valorificarea și managementul proprietății intelectuale, iar comunicările prezentate au avut în vizor valorificarea  Indicațiilor Geografice în Republica Moldova, implicațiile manageriale în dezvoltarea capitalului intelectual, rolul tehnologiilor informaționale în domeniu cercetării-dezvoltării etc.

 În conformitate cu programul Simpozionului, tot astăzi, s-a desfășurat o masă rotundă la care s-au abordat modalitățile de instruire și perfecționare a cadrelor în domeniul proprietății intelectuale.  La eveniment a participat reprezentantul Ministerului Educației al Republicii Moldova, lectori și profesori universitari din cadrul ASEM, USM, UTM, USPPEE „Constantin Stere” , USMF N.Testemițanu”, specialiști AGEPI s.a.

 Masa rotundă a fost moderată de dl. Ion Țîganaș, vicedirector general AGEPI,  care a menționat că activitățile de  instruire și pregătire a cadrelor naționale în domeniul proprietății intelectuale sunt o prioritare pentru AGEPI și pe parcursul ultimilor 2 ani au fost desfășurate mai multe campanii de informare și sensibilizare a tinerei generații în acest domeniu. Dl Țîganaș  a încurajat cadrele didactice prezente la eveniment  să participe activ la discuțiile privind conținutul programelor  disciplinelor de studii în domeniul proprietății intelectuale, instrumentele de instruire  aplicate, dar și problemele cu care se confruntă aceștia în procesul de  instruire, pentru a identifica posibilitățile de predare la un nivel mai avansat a domeniul PI în contextul menționat.

Dna. Doina Usaci, consultant superior în Direcția Învățământ Superior și Dezvoltarea Științei a Ministerului Educației a specificat că Proprietatea Intelectuală este o prioritate pentru Minister, deoarece sistemul de învățămînt își propune să instruiască tinerii pentru a fi competitivi atît în țară, cît și peste hotarele ei. Ministerul Educației susține introducerea cursurilor de PI la toate instituțiile de învățămînt, inclusiv crearea masteratelor în domeniu. De asemenea, dumneaei a menționat problemele cu care se confruntă tot sistemul de învățămînt, evidențiind plagiatul și care ar fi strategia de combaterea acestui fenomen în sistemul universitar.

Un raport detaliat privind  lista disciplinelor axate  pe domeniul PI, care sunt predate în universitățile din Republica Moldova a fost prezentat dl Iurie Badăr, dr.conf., șeful Direcției economie și finanțe AGEPI.

Reprezentanții universităților prezenți la masa rotundă au prezentat informații detaliate, foarte concrete privind cursurile predate la UTM, USM, ASEM, USPEE,  care au tangență domeniul PI ponderea lor în curriculum universitar, reacția studenților și profesorilor la aceste cursuri și problemele apărute în procesul educațional. Ca urmare a discuțiilor, participanții au apreciat organizarea mesei rotunde și au venit cu unele propuneri și recomandări cu referire la ameliorarea situației  privind pregătirea cadrelor naționale în domeniul PI, conținutul  curriculumului și programelor disciplinelor de studii etc.,  care urmează a  fi discutate ulterior cu  Ministerul Educației și conducerea instituțiilor de învățămînt.

În încheiere, dl. Ion Țîganaș a mulțumit tuturor pentru participare atît cu comunicări în cadrul sesiunilor, cît și în cadrul discuțiilor de după acestea, evidențiind cîteva acțiuni de bază ce urmează a fi realizate în urma propunerilor și sugestiilor ce au apărut pe parcursul Simpozionului. Dl Țîganaș a menționat  că AGEPI este mereu dispusă de a se implica în proiecte creative sau care au drept scop instruirea  și pregătirea cadrelor în domeniul PI.

Pe parcursul a celor 2 zile în care s-a desfășurat Simpozionul au participat peste 80 de reprezentanți ai autorităților centrale, instituțiilor universitare din republica Moldova, studenți, mandatari autorizați, specialiști și experți AGEPI, precum și oaspeți de peste hotare și persoane interesate de domeniul proprietății intelectuale.

Poze de la eveniment gasiti pe pagina noastra de Facebook.