2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ședință festivă consacrată aniversării a 23-a de la fondarea AGEPI

08.09.2015

Pe 8 septembrie curent, s-au împlinit 23 de ani de la crearea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Cu aceasta ocazie, în incinta Agenției a avut loc o ședință festivă consacrată aniversării AGEPI. La ședință au participat administrația și colectivul instituției. Evenimentul a fost prezidat de către dl Ion Țigănaș, Director general adjunct al AGEPI. În deschidere, el a dat citire celor prezenți mesajului de felicitare și încurajare al Directorului general al AGEPI, Lilia Bolocan. Totodată, Ion Țigănaș  a făcut o trecere în revistă a rezultatelor obținute de Agenție pe parcursul celor 23 de ani de activitate, axîndu-se în special asupra realizărilor din ultimul an. Cu un mesaj de felicitare a venit și doamna Svetlana Munteanu, Director general adjunct al AGEPI, care a menționat calea ascendență a acestei instituții publice care are menirea să ofere protecție obiectelor de proprietate intelectuală și de a sta la straja celei mai prețioase averi care este rezultatul creației geniului uman.

AGEPI a primit felicitari, de asemenea, din partea Viceminstrului  Agriculturii  și Industriei Alimentare, dlui Nicolae Olaru, Directorului general al Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic dlui Roman Chirca și Vicepreședintelui Camerei de Comerț și Industrie, dlui Tudor Olaru, prezenți la ședința festivă.

Invitații au menționat rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei societăți moderne, bazate pe cunoaștere. Ei au precizat că aniversarea de 23 de ani ai AGEPI constituie un bun prilej de a evoca contribuția Agenției la crearea, dezvoltarea și afirmarea în Republica Moldova a unui sistem de protecție a proprietății intelectuale comparabil cu sistemele similare ale țărilor cu tradiții considerabile în domeniu.

Aniversarea a continuat cu înmînarea diplomelor angajaților care au împlinit 10, 15 și 20 de ani de activitate în cadrul AGEPI.

În prezent, AGEPI este unica autoritate națională în subordinea Guvernului care acordă protecție juridică pe teritoriul Republicii Moldova obiectelor de proprietate intelectuală și promovează politica statului în domeniul proprietății intelectuale, elaborează și asigură aplicarea politicilor stabilite în conformitate cu Programul de activitate al Guvernului, Planul de acțiuni al Guvernului și strategiile naționale în domeniul său de competență.

În conformitate cu misiunea sa, AGEPI va continua promovarea politicilor în domeniul proprietății intelectuale și eficientizarea sistemului de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, care să încurajeze progresul tehnologic, să stimuleze creativitatea și să contribuie la dezvoltarea economică, socială și culturală a Republicii Moldova.