2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Întîlnire bilaterală a AGEPI și DKPTO

14.09.2015

În perioada 9-11 septembrie 2015, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc vizita de lucru a reprezentanților Oficiului pentru Brevete și Mărci din Danemarca (DKPTO). Din delegația DKPTO a făcut parte Keld Nymann Jensen, Director general adjunct și Kenny Wright, consilier principal în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală.    

Scopul vizitei a fost consolidarea relațiilor de colaborare dintre AGEPI și DKPTO în domeniul dezvoltării sistemelor naționale de protecție , valorificare și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și identificării direcțiilor prioritare de colaborare bilaterală de perspectivă.

La întrevederea bilaterală au participat directorii generali adjuncți ai Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, doamna Svetlana Munteanu și domnul Ion Țigănaș, care  au adus mulțumiri  colegilor din Danemarca pentru colaborarea fructuoasă dintre oficii. Dumnealor au prezentat ultimele evoluţii în dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional de PI, ca urmare a implementării Proiectului TWINNING „Suport pentru implementarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala în Republica Moldova” și Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020:  implementarea  sistemului de calitate ISO 9001:2008, armonizarea legislaţiei naţionale cu directivele europene în domeniul PI, elaborarea şi lansarea sistemului de depunere on-line a cererilor de protecţie a obiectelor de PI, finalizarea procedurilor necesare pentru validarea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova, crearea Observatorului respectării drepturilor de PI, dezvoltarea sistemului de indicații geografice, promovarea inovațiilor etc.

Conducătorii ambelor oficii au accentuat importanța unor astfel de întrevederi bilaterale  pentru realizarea unui schimb de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul protecției și utilizării drepturilor de proprietate intelectuală.

În conformitate cu programul vizitei de lucru, reprezentanții Oficiului pentru Brevete și Mărci din Danemarca s-au întîlnit și cu şefii de direcţii şi secţii ai AGEPI, care au participat la implementarea proiectului TWINNING. Aceștia au discutat  subiecte ce țin de promovarea sistemului național de proprietate intelectuală, instrumentele de comunicare utilizate de AGEPI în vederea ridicării nivelului de informare a societăţii  şi de conștientizare  a rolului şi importanţei PI pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a societăţii, precum şi necesităţii respectării drepturilor de PI (campanii publice, seminare, ateliere de lucru, mass-media etc.)

În finalul vizitei de lucru, ambele părți au apreciat schimbul de experiență de care au avut parte și au propus organizarea mai multor întruniri de acest gen.

Proiectul TWINNING  „Suport pentru implementarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova”, finantat de Uniunea Europeană,  a fost implementat  în perioada anilor 2010-2012 de catre Oficiul Danez de Brevete şi Marci, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România şi Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. La implementarea proiectului au participat, de asemenea, Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, precum şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.